Her fra en tidligere messe. Fiskerimessa har vært arrangert i 10 år. Foto: Yngve Guldbjørnsen.

90 elever til fiskerimessa på Halsa

Skrevet av Bente Haldorsen
27.08.2018 13:26 - OPPDATERT 29.08.2018 15:05

Messen skal være på Halsa og i Vågsbotn/Engavågen tirsdag 28. august. Kigok er arrangør sammen med fiskeribedrifter i Meløy.

Ideen bak er å skape en arena der 10. klasseelever fra Meløy og Rødøy møter lokalt næringsliv, for på den måten å øke kunnskapen og tilhørigheten til næringslivet i eget distrikt.

I Meløy er flere virksomheter knyttet til marin sektor lokalisert. Her finnes fiskebåtrederi, oppdrettsanlegg, fiskefôrfabrikk og bøteri som reparerer nøter og fiskeredskaper. Disse bedriftene har behov for arbeidskraft, og for å sikre høyt kvalifisert kompetanse i fremtiden er det svært viktig at ungdommen blir kjent med hvilke muligheter som finnes i nærområdet.

Mange bedrifter har i flere år hatt lærlinger, og på den måten sikret seg arbeidskraft. Bedriftene å synliggjøre hva slags spennende arbeidsoppgaver som venter de unge. Næringslivet i Meløy legger ned en betydelig egeninnsats den dagen.

 Elevene vil bli delt inn i grupper og skal besøke bedrifter på Halsa og i Vågsbotn. Det er viktig at elevene tilbys en kombinasjon av aktiviteter og foredrag. Ungdommene lærer veldig bra gjennom selv å delta og ikke være tilhører hele tiden.

 Elevene kommer fra skolene i Meløy (Enga skole, Ørresvik skole, Ørnes  skole og Tjongsfjord skole

 Bedriftene som deltar er Selvåg Senior, Meløy notbøteri, Nova Sea, Helgeland Smolt og Ewos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.