Elev Lotte Danevig Rui fikk æren av å klippe snoren slik at Ylva Estelle Sjøteig, kunne starte den første stafetten i den nye skatebanen. Alle foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Åpnet ny skatepark - Nå har skolen fått et unikt uteområde

MELØY: Den nye skateparken ved Enga skole ble åpnet. Dermed har skolen fullført arbeidet med et unikt uteområde for elevene ved skolen. Både i skoletiden og på fritiden er det full aktivitet utenfor skolen.


Det var en tydelig tilfreds samling elever og lærere, som deltok under den offisielle åpningen av skateparken ved Enga skole.

Åpningen markerer at arbeidet med å lage et unikt aktivitetsområde rundt skolen nå er ferdigstilt. Nærmere 10 millioner har anlegget kostet. Meløy kommune ved ordfører Sigurd Stormo mener dette er vel anvendte penger.

Ordfører Sigurd Stormo stilte sporty opp på politikerlaget. Det ble ingen seier, men ros for innsatsen skal alle ha.

Tilskudd og dugnad

Hele prosjektet er finansiert gjennom blant annet bidrag fra Tippemidler, av tilskudd fra Meløy kommune og en imponerende dugnadsånd. Her blir firmaet John Kildal og Sønner spesielt nevnt. I følge rektor Laila Setvik Loe har John Kildal og Sønner i stor grad bidratt til prosjektet.

Skatebanen er innbydende og svært populær blant elevene ved Enga skole. I tillegg til selve rampen er det også egen asfaltert bane rundt anlegget.

Arbeidet med å utvikle utearealet rundt Enga skole startet allerede i 2016. Da var det et område bak skolen som først og fremst ble tilpasset de minste elevene. Området består blant annet av hoppeblåser, karusell, husker og et lite amfi, som er i daglig bruk. Dette prosjektet var delvis finansiert gjennom bidrag fra Tippemidler.

Det nye anlegget, skaterampen, er blitt et meget populært tilskudd for å gi elevene aktivitet i friminuttene og på fritiden. Selv om de mange mulighetene anlegget gir for en aktiv skoledag, er spesielt skaterampen mye i bruk også utenom skoletiden.

Timian Sjøteig Helmersen fra venstre sammen med Eskil Nikolaisen og Truls Henrik Karlsen var glade for ny skatepark.Takket for innsatsen 
Under åpningen var det taler av ordfører Sigurd Stormo, rektor Laila Setvik Loe og folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen. Som alle ga uttrykk for at de var imponert over det arbeidet som var lagt ned av både entreprenør John Kildal og Sønner og andre frivillige hjelpere. Æres den som æres bør. Fra venstre mot høyre: Ordfører Sigurd Stormo, folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen, Vaktmester Enga Skole, Svein Erik Nystad, Kommunalsjef samfunn; Kjell-Gunnar Isaksen og JKS, John Einar KildalEtter det formelle programmet ble alle som var til stede invitert på kaffe, kaker og saft.

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.