Hildur Matberg Auberg, Førstekandidat Gildeskål KrF
Debattinnlegg

Aktiviteter og fellesskap for ungdommene

Nylig var listetoppene fra alle de politiske partiene i Gildeskål invitert til ungdomstrinnet ved Inndyr skole.


Ungdommene våre trenger aktiviteter og fellesskap.

Nylig var listetoppene fra alle de politiske partiene i Gildeskål invitert til ungdomstrinnet ved Inndyr skole. Et flott tiltak, takk til lærerne for invitasjonen!

Vi var invitert til debatt, men vi var så heldige at det utviklet seg til å bli noe mye viktigere. Vi fikk en dialog, en samtale, på elevenes premisser. Vi fikk høre hva ungdommene opplever, hva de mener at de trenger.

Ungdommene på Inndyr har svært få fritidstilbud å velge i. Kulturskolen koster mye penger. Og for å være med på organisert fotball må de til Meløy. Bare for å nevne noen av utfordringene de nevnte.

Jeg har også snakket med ungdommer fra noen av de andre bygdene og øyene. Også der ble det nevnt at det er få fritidstilbud.

Felles for flere av de unge er også at de ikke har mulighet til å delta på de en del av det som skjer for unge i Gildeskål på ettermiddag og kveld. Kommunen mangler et busstilbud/ skysstilbud for unge som ønsker å komme seg til Inndyr.

Selvfølgelig er det mange foreldre som kjører både sine egne og andres barn. Heimen, familien, flokken er jo grunncella i samfunnet vårt. Vi stiller opp for ungene våre. Det er bra.

Unge har behov for å møtes, å samles. Ungdomstrinnene på skolene våre er små, og det er sårbart. De bør få mulighet til å få venner i de andre skolekretsene.

Kommunen skal ikke gjøre alt. Kommunen bør spille på lag med frivillige organisasjoner. Det beste er om privatpersoner, organisasjoner og næringsliv går sammen med ungdommene, slik at ungdommene selv får være igangsettere av aktiviteter og fritidssysler.

Det er kommunens oppgave å sørge for at ungdommene får en mulighet til å møtes. Gildeskål KrF vil arbeide for oppstart av et internt busstilbud/ skysstilbud slik at ungdommene våre får mulighet til å samles, mulighet til å etablere vennskap med ungdommer fra andre skolekretser.

Ungdommene våre trenger å være del av et større fellesskap enn skolekretsen sin.

Hildur Matberg Auberg
Førstekandidat Gildeskål KrF

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.