Alt håp er ute, skriver leder i Salten friluftsråd Ola Arnfinn Loe i dette leserinnlegget. Foto: Knut Berntsen

Alt håp er ute i grunnskolen

«Hvorfor sitte inne når alt håp er ute» er Salten friluftsråd sitt ordspill for å minne om viktigheten av en daglig tur i naturen. 7000 unge nordlendinger er ikke i utdanning, opplæring eller arbeid. Vi mener at mer læringsaktivitet i friluft er ett av svarene på hvordan vi skal få flere til å lykkes på skolen. Vi vet at det skaper engasjement for læring og kanskje spesielt for de som trenger det mest. Salten friluftsråd ønsker å bidra i å gi læreren kunnskap, erfaring og praktiske ferdigheter til læring i friluft.

Nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) legger sterke føringer om bruk av varierte undervisningsformer og bruk av varierte undervisningssteder i alle fag. En gjennomgang av samtlige partiprogram sier oss at det også er tverrpolitisk enighet om mer praktisk undervisning, tilpassa opplæring og daglig fysisk aktivitet. I tillegg foreligger det et stort antall forskningsrapporter som nettopp påpeker viktigheten av mer variert og praktisk undervisning i varierte læringsmiljø. Rammene ligger derfor til rette for en større satsting på dette i grunnskolene.

Mange dyktige lærere
I skolene er det mange dyktige enkeltlærere som i dag driver læring i friluft eller uteskole som mange kaller det. Men dette betyr at en elev er prisgitt en enkeltlæres interesser om de får en undervisningshverdag som innbefatter læring i friluft. Det bør være et mål for alle at samtlige elever skal kunne oppleve slik undervisning (uansett lærer, skole, sted, trinn). Det er da behov for at alle/flest mulig lærere har kunnskap og ferdigheter om å undervise utenfor klasserommet.

 

Salten friluftsråd ønsker å bidra til mer læring i friluft
Universitets- og høgskolesektoren har oppgaven i å sikre norske skoler lærere som har faglig- forskningsbasert kunnskap som gjør de skikket som lærere.  Slik vi ser det så mangler vi den aktøren som nettopp kan bidra til å gi læreren kunnskap, erfaring og praktiske ferdigheter til læring i friluft. Dette er en rolle Salten friluftsråd og mange andre regionale friluftsråd kan ivareta. Men dette forutsetter økt statlig støtte. I dag har utdanningsdirektoratet ingen tilskuddsordninger for slike bidrag. Friluftsrådenes tilbud er derfor i dag sterkt begrenset.

Hva mener stortingskandidatene fra Nordland?
Nå er det innspurt i valgkampen og partiene har mulighetene til å fortelle velgerne sine prioriteringer. Salten friluftsråd vil derfor utfordre stortingskandidatene fra Nordland til å fortelle om de vil gi friluftsrådene mulighet til å bidra til mer læring i friluft. Har kandidatene andre tiltak de vil gjennomføre som gir samme resultat er vi glade for å høre om dem også.

 

Ola Arnfinn Loe

Leder

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Salten friluftsråd

Foto: Knut Berntsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.