Alternativ skole

Skrevet av Ingunn Annie Dahle
29.03.2018 12:00 - OPPDATERT 29.03.2018 14:00

Dette glimtet fra vårt arkiv er fra april 2010. Også da var skolene opptatte av tverrfaglig læring og kulturprosjekt. Heidi Steiro har knipset og skrevet saken om alternativ skole. Kanskje du ser noen kjente fjes?

Kultur står i sentrum når flere skoler velger å kjøre alternative aktiviteter for å oppfylle elevenes læringsmål.

- Dansegallaen har blitt en del av skolens identitet, sier Ritt Anniken Eide ved Spildra skole.
I år kjørte skolen den tradisjonelle dansegallaen før påske istedenfor rett før jul som tidligere. Elevansvar Nytt av året var at elevene i 7. klasse hadde mye av ansvaret for arrangementet etter å ha vært med på ”Eleven som arrangør”.

- Vi dekker flere av læringsmålene innen kroppsøving og musikk på denne måten, sier Eide. Mer praktisk - Det har blitt veldig mye teori i ungdomsskolen, spesielt de siste årene, sier lærer Edith Fjellgård på Ørnes skole.

Skolen har lang tradisjon med å bryte opp timeplanen ei uke i året og konsentrere seg om mer praktiske aktiviteter som avis, dans, mekking og band.
- Elevene møtes på tvers av alderstrinn og klasser og gjør noe sammen. Mange av de generelle læringsmålene nås i ei slik uke, sier Fjellgård. Kulturformidling Meløy skole har adoptert mye av opplegget ved Ørnes skole og kjører sin egen kulturuke, noe de også har gjort i flere år.

- Vi får oppfylt mange læringsmål både fra den generelle delen og innen de spesifikke fagene når det gjelde kulturformidling i ei slik uke, sier rektor ved skolen, Jon Gunnar Stien.

Formings- og musikkaktiviteter i tillegg til film og foto sto på timeplanen i uka før påske. I tillegg lagde elevene bygdekafé og viste fram produktene sine. Styrker miljøet Felles for aktivitetene ved alle skolene er at elevene får vise seg fram på en annen måte enn ellers. De får øvd seg på å stå på ei scene og vise fram produkter de har lagd. Slike arbeidsformer er med på å styrke miljøet og fellesskapet ved den enkelte skole, forteller de involverte.

Les mer om:

Glimt-fra-arkivet