- Kan Ordfører svare på hvordan det konkret har vært jobbet med, og hvordan det vil jobbes videre opp mot denne hovedutfordringen i Meløy kommune? spør Ingebjørg S. Bjørklund i Meløy Senterparti. Foto: arkiv

"Andel ungdommer med fedme er betydelig høyere i Meløy enn for fylket og landet"

Spørsmål til ordfører: Kommunestyremøte 12.05.2022.

I kommunestyremøtet torsdag 10. september 2020 ble kunnskapsoversikten «Folkehelsa i Meløy 2020» presentert for oss politikerne ved folkehelserådgiver Marlene B. Karlsen.

Følgende punkter ble betegnet som hovedutfordringer for folkehelsen i Meløy:

Lavt utdanningsnivå og utfordringer med rekruttering av personell med nødvendig kompetanse.

Utenforskap – unge som står utenfor jobb, skole og aktiviteter.

Ensomhet i alle aldre. Overvekt og fedme hos ungdom.

Manglende sosiale møteplasser og fysiske lavterskel tilbud i nærmiljøene.

Økning i antall anmeldelser av vold og mishandling.

Noen av disse punktene har vi i kommunestyret fått informasjon om hvordan det jobbes med, men punktet «overvekt og fedme hos ungdommer» har derimot ikke vært tema siden høsten 2020.

Fra rapporten vi fikk presentert sto det: «Andel ungdommer med fedme er betydelig høyere i Meløy enn for fylket og landet, og dette gjelder for begge kjønn.»

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Kartleggingen av «Folkehelsa i Meløy 2020» ga oss en oversikt over helsetilstanden i Meløy, og den skulle kommunen bruke aktivt som kunnskapsgrunnlag for arbeid med kommunal planstrategi, revisjon av kommuneplan og fastsette mål, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet.

 

Problemløsningen i dette tilfelle er lite synlig. Kontra mangel på møteplasser som kan bygges og dermed blir synlig i samfunnet. Problemstillingen «overvekt og fedme hos ungdom» vises ikke, annet at det blir lagt frem som ei problemstilling. Derfor er det ekstra viktig å få ut budskapet til samfunnet om hvordan det jobbes med.

Mitt spørsmål til Ordfører blir derfor:

Kan Ordfører svare på hvordan det konkret har vært jobbet med, og hvordan det vil jobbes videre opp mot denne hovedutfordringen i Meløy kommune?

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.