Mange arbeidsledige, ikke bare i bygg og anleggsbransjen, som følge av koronakrisen. Illustrasjonsfoto: pixaby

Arbeidsledigheten stiger i rekordfart

Skrevet av Astrid Berbusmel
01.04.2020 16:00 - OPPDATERT 23.04.2020 08:41

Koronakrisen gir en voldsom økning i antall helt arbeidsledige.

Tirsdag 24. mars er det registrert 265 helt arbeidsledige i våre tre kommuner. 10. mars var tallet 77, økningen er på 188 personer på to uker. 

Enorm økning
For våre tre kommuner er tallene følgende:

Ledige 10. mars
Gildeskål: 11, Meløy: 61, Rødøy: 5
Ledige 24. mars
Gildeskål:47, Meløy: 192, Rødøy: 26

Hovedårsaken til økningen er det store antallet permitterte. I Nordland er det sendt inn mer enn 8 000 søknader om dagpenger under permittering på under to uker. Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 10 524 søknader om dagpenger i Nordland, sammenlignet med 7 426 gjennom hele 2019 og 8 291 gjennom hele 2018.

Bruk digitale tjenester
NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, som skal saksbehandles. Flere medarbeidere er satt på oppgaven, men dette må nødvendigvis ta noe tid. Det jobbes på spreng.
– Vi gjør alt vi kan for at folk skal få pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier direktør Cathrine Stavnes i NAV Nordland.

Kan ta andre jobber
Når registrering og dagpengesøknad er sendt, må en presis CV registreres. De permitterte må stille sin kunnskap og kompetanse til disposisjon.
- Mange av de som nå blir permittert kan ha kompetanse som kan brukes i samfunnskritiske funksjoner, sier Stavnes.
- Arbeidsgivere i slike samfunnskritiske funksjoner kan gå inn på Arbeidsplassen.no. Der vil de permittertes oppdaterte CVer ligge. 

Nordland lavest
Tallet for Nordland er 10 632. Dette er en økning på 8 275 helt ledige de siste to ukene. Ledigheten utgjør nå 8,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet som helhet er på 10,4 prosent. Oslo har høyest ledighet med 12,7 prosent, mens Nordland har lavest ledighet på 8,6 prosent. Flest ledige er det – ikke overraskende - i butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport, kontorarbeid og bygg og anlegg.

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.