Lokalutvalget på Arnøyene protesterer mot kommunestyrets vedtak om å gjøre en utredning om sentralisering av ungdomsskolen i Gildeskål. Foto: arkiv

Arnøyene lokalutvalg protesterer

Skrevet av Svein-Jarle Ludvigsen
19.10.2020 09:45

Et rungende: NEI fra Arnøyene lokalutvalg, til Gildeskål kommunestyrets vedtak om å gjøre en mindre utredning om sentralisering av ungdomsskolen i Gildeskål.

Den foreslåtte utredningen om å etablere en sentral ungdomsskole i Gildeskål må for Arnøyenes vedkommende umiddelbart opphøre.

Gjentatte ganger opp igjennom årene er det foreslått endringer av skolestrukturen i kommunen. Nå har kommunestyret vedtatt etter forslag fra ordfører atter en utredning angående ungdomsskolen, som skaper stor uro og usikkerhet i Arnøysamfunnet.

Forutsetningen for denne utredningen begrunnes i at en sentral ungdomsskole vil være det beste for ungdommen og lærerne, faglig og sosialt. Det foreslås at utredningen skal gjøres raskt og en eventuell sentral ungdomsskole skal starte allerede i august 2021.

Vi i Arnøyene lokalutvalg har kun det beste for vår ungdom som utgangspunkt. Fundamentet for læring er trygghet og trivsel. Dersom våre elever må reise med båt til fastlandet for å gå på skole, blir fundamentet for læring borte.

Fau og lærerne ved Sørarnøy skole og barnehage har i hvert sine skriv argumentert for hvorfor en sentral ungdomsskole er negativ og totalt uaktuelt for Arnøyene.

Lokalutvalget stiller seg fullt og helt bak ovennevnte brev. 

Vi kan ikke forstå at de folkevalgte i kommunen ikke forstår den fundamentale usikkerheten og utryggheten vedtaket som nevnte utredning utløser i vårt lokalsamfunn. Gildeskål kommune er en del av Sunne kommuner, WHOs norske nettverk. Formålet til Sunne kommuner er å sette fokus på blant annet trygghet og samfunnsansvar.

Med bakgrunn i dette stiller vi oss følgende spørsmål:
1) Klarer kommunestyret å se konsekvensen av hva usikkerheten om ungdomsskolen skal få bestå, gjør i et lokalsamfunn? For vår del vil nedleggelse av ungdomsskolen indirekte bety nedleggelse av Sørarnøy skole og barnehage.

2) Forstår de folkevalgte at nedleggelse av skolen vil bety slutten av Arnøysamfunnet slik det er i dag? Arnøyene lokalutvalg ser for seg at uten skole vil samfunnet innen relativ kort tid bli ei øy med hytte-, feriefolk og sesongarbeidere.

3) Har kommunestyret en forståelse for at Arnøysamfunnet opplever seg nedprioritert og en mindreverdig del av Gildeskål kommune?

4) Forstår ikke de folkevalgte at ingen barnefamilier vil slå seg ned i et lokalsamfunn der det råder usikkerhet om skolen vil bestå?

5) Forstår kommunestyret hvilken frustrasjon ei utredning om ei sentral ungdomsskole og de nye båtrutene har vekket i lokalbefolkningen?

Private aktører har styrket Arnøyene med utvikling og vekst i flere ti-år. Her refereres kort til bedrifter som: Byggmester Birkeli, Nærbutikken Sørarnøy, Ditt bygg Salten, Arnøy bygg, Arnøy brygge, Bra Kasser og Salten N950 som nå bygger et nytt slakteri til flere hundre millioner.

Arnøyene lokalutvalg kan vise til et lokalsamfunn som er i vekst, der støtte fra det
offentlig glimrer med sitt fravær.

Avslutningsvis må det nevnes at Arnøyene lokalutvalg ofte får innspill fra lokalbefolkningen om at Arnøyene burde være en del av Bodø kommune, i stedet for Gildeskål.

Arnøyene lokalutvalg synes det er på tide å snu den negative trenden som synes å herske fra de folkevalgte; kutt i rutetilbud og usikkerhet om Arnøyene skal få beholde den eneste, men viktige samfunnsoppgaven kommunen har på Arnøyene, skolen!

I stedet for å utrede og arbeide for sentralisering og nedlegging, oppfordrer vi de folkevalgte til å rette søkelyset mot utvikling og befolkningsvekst.

Nedenfor er det listet opp fire punkt som nettopp vil fremme dette:
- Gi støtte til familier om rimelige tomter.
- Tilby et «pendlerkort» som er til å leve med økonomisk.
- Få til kommunikasjoner som gjør at befolkningen på Arnøyene kan delta på
aktiviteter, det være seg i Bodø eller på fastlandet til Gildeskål.
- Gi informasjon om fordelene med å bo i et lite, trygt og oversiktlig øysamfunn.

Sørarnøy den 15. Oktober 2020

Beste hilsener
Arnøyene lokalutvalg
v/leder Svein-Jarle Ludvigsen

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.