Avløpsproblemer i Meløy

Avløpstrøbbel

Skrevet av Hanne Hammernes
03.07.2018 15:01 - OPPDATERT 04.07.2018 09:12

Dettte skriver kommunen på sine nettsider.

De melder videre:

Engangskluter
I forbindelse med spyling er vi blitt oppmerksom på at det blant annet er store mengder engangstuer i avløpet. Mye er av et materiale som ikke løser seg opp, og dette skaper store problemer når det fester seg i avløpsrørene.

Vi er også blitt kontaktet av vår entreprenør som tømmer septiktanker og avløpsrenseanlegg. De har hatt problemer med avvanningen i slambilen på grunn av at det kastes mye i avløpet som ikke hører hjemme der.

Ikke kast i toalettet
Gjenstander som ikke hører hjemme i avløpet skal ikke spyles ned i toalettet, og vi ber om at dere ikke kaster uvedkommende gjenstander i avløpet. Dette gjelder for eksempel bind, bleier, Q-tips, tekstiler, vaske- og rensekluter, engangsmopper, bleieinnlegg og lignende. Dette fører til driftsproblemer for renseanlegg og ledningsnett, som igjen kan gi driftsstans og tette avløp. I verste fall kan konsekvensen bli tilbakeslag i avløpsledningene, og kloakkvann inn i private kjellere.

Kjemikalier
Kjemikalier skal heller ikke tømmes i avløpet. White-spirit skaper for eksempel  problemer for avvanningsprosessen i slambilen. Kjemikalier kan du levere til Miljøstasjonen på Reipå, avslutter kommunen i sin oppfordring.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.