Inger Fagervik, Kommunalsjef Familie- Oppvekst og Kultur i Gildeskål. Foto: Gildeskål kommune

Barnehagene åpner igjen

Skrevet av Astrid Berbusmel
14.04.2020 18:00 - OPPDATERT 23.04.2020 08:30

Før påske bestemte regjeringen at barnehager og skoler gradvis kan gjenåpnes fra 20. april.

Vi har stilt spørsmål til våre tre kommuner om deres planer om gjenåpning av barnehagene. Småtrinnet på skolene kan åpnes fra 27. april. Vi har også spurt dem om behovet for barnepass i kommunal regi i påskehøytiden.

Gradvis
Tarald Sæstad i Meløy kommune sier at de enda ikke vet hvilke barnehager som åpner 20. april.
- Noen vil eventuelt åpne senere samme uke. Alle barnehagene skal være i drift senest mandag. 27. april, sier han.
- Vi skal ha drøftinger med styrerne i dag og i morgen der vi får avklart når vi kan åpne den enkelte barnehage. Vi er også spendt på hva som vil ligge i de nasjonale føringene som kommer på torsdag. Vi vil informere media så snart vi har vedtatt tidspunktene for åpning av barnehagene.
- Har noen benyttet seg av barnepass i kommunal regi på røddagene i påska?
- Vi har ikke gitt tilbud til noen barn i barnehagene eller skolene gjennom påskehelga, sier Sæstad.
Tarald Sæstad, kommunalsjef oppvekst i Meløy kommune. Foto: arkiv

Venter på veileder
Gildeskål tar sikte på en gradvis åpning av barnehagene fra 20.04. Det opplyser Inger Fagervik,  kommunalsjef Familie- Oppvekst og Kultur.
- Vi er midt inne i planlegging og organisering. Veilederen som legges fram i morgen, vil legge føringer for dette arbeidet. Når det gjelder barnepass i påska, så har vi hatt tilbud om tilsyn for barn i barnehage og småskoletrinn også på «røddager» i påsken, men det har ikke vært behov som er tilmeldt. Vi har hatt fast personale på bakvakt i tilfelle det har vært behov.

Åpner alle
Oppvekst og kultursjef i Rødøy kommune forteller at de jobber nå for fullt med planlegging av hvordan åpningen av barnehage skal foregå. 
- Vi tar sikte på å åpne i alle barnehagene. Det er litt tidlig enda å si hvordan dette helt konkret blir gjennomført.  Vi vil gjerne se forskriften fra sentrale myndigheter før vi går ut med noe helt konkret. 
Angående barnepass i kommunal regi, så har vi har ikke hatt dette på rød-dager i påska.
Svend Leif Einvik, oppvekst- og kultursjef i Rødøy kommune. Foto: arkiv

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.