- Vi burde få en ordning hvor bedrifter som nå er stengt ned, kan søke om refusjon av faste kostnader, sier Eva Andersen ved Støtt Bryggen, en av bedriftene i vår region som er tvunget til å holde stengt på grunn av koronakrisen. Foto. arkiv.

Bedrifter i Nordland er i krise: -Vi trenger en redningspakke nå! sier Eva Andersen.

Skrevet av Hilde Kvammen
25.03.2020 19:10 - OPPDATERT 26.03.2020 11:18

Reiselivet er en av bransjene som er hardest rammet av koronautbruddet. Daglig leder ved Støtt Brygge, Eva Andersen, er en av mange som nå etterlyser en økonomisk pakke fra staten for å redde norske bedrifter.

-Jeg mener bedrifter som nå er  rammet av forbud burde få betydelige refusjoner for å få dekket  faste, løpende kostnader som strøm, forsikringer og  husleie. Alternativet er  konkurser, sier hun. 

Etterlyser redningspakke

Kulingen har tatt kontakt med flere reiselivsbedrifter i Meløy. De har en ting til felles: De frykter for reiselivet i nord. Eva Andersen ved Støtt Brygge har fått en rekke avbestillinger den siste uken. Nå er hun redd for at hele sesongen ryker. Hun mener regjeringen snarest må ta grep. Men situasjonen går også hardt ut over mange bransjer: frisører, barer, freelancere, musikere og andre som nå er tvunget til å stenge ned virksomheten som følge av koronakrisen. 
- Jeg håper vi kan få en virkemiddelpakke fra staten via Innovasjon Norge, fylkene eller kommunene. Vi burde få en ordning hvor bedrifter som nå er stengt ned, kan søke om refusjon av faste kostnader, mener Andersen.

Eva Andersen håper på bedre tiltak fra regjeringen. Foto: arkiv.

Ser til Danmark 

Det ble tidlig klart at reiselivsnæringen ble først og hardest rammet av koronautbruddet. Regjeringen og Stortinget har tatt grep som utsettelse av formuesskatt, endringer i permitteringsregler og lavere arbeidsgiveravgift.  Imidlertid mener mange aktører i bransjen at det nå trengs flere tiltak for at norsk reiseliv skal overleve, og kunne vokse igjen når krisen er over. I Danmark har regjeringen gitt kompensasjon til virksomheter på tvers av bransjer. Små bedrifter som barer og frisører får også bred støtte. Virksomheter som er rammet av forbud og må stenge kan få kompensasjon på 100 prosent av faste utgifter.  Blant annet gis bedrifter i den danske serveringsbransjen muligheten til å få dekt alle faste utgifter opptil 60 millioner kroner i perioden 9. mars til 9. juni. Videre får de øvrige reiselivsbedriftene kompensasjon for økonomisk tap på opptil 80 prosent-på grunn av stor nedgang i omsetningen.

NHO på banen

Kulingen har tatt kontakt med regionsdirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. Han forteller at NHO regionalt nå jobber på spreng med å få på plass et innspill til myndighetene om en ny tiltakspakke for bedrifter. Tiltakspakken omfatter alle norske bedrifter som nå er ufrivillig stengt som følge av koronakrisen-ikke bare turistbransjen og serveringsbransjen.
- NHO jobber med full trøkk med denne saken nå. Dette berører alle næringsvirksomheter som har fått et indirekte yrkesforbud. Målet er å få til en så bred ordning som mulig, sier han. 

- NHO jobber med full trøkk med denne saken nå, sier regionsdirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: NHO Nordland.

 

-Ja, det er krise!

- Hvor alvorlig kan situasjonen bli for norske bedrifter, dersom regjeringen ikke tar grep?
- Inntektene har stoppet opp, mens de faste utgiftene til bedriftene forsetter å rulle. Problemet øker i størrelse og omfang fra time til time. Nå har jeg nylig hatt et møte med ti ulike bedrifter i Nordland som frykter for konkurs. Ja, det er krise! Situasjonen har eskalert, svarer regiondirektøren. 1 av 2 nordlandsbedrifter har nå likviditetsproblemer og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Halvparten har allerede gjennomført permitteringer. Det er dobbelt så mange som for en uke siden. Det viser NHOs siste medlemsundersøkelse.
- Reiselivsnæringen er særlig utsatt, der 9 av 10 bedrifter har permittert ansatte. Det er også høyt antall permitteringer i service og handel på 76 prosent, forteller regiondirektøren.

 

-Veldig dramatisk

Kulingen har snakket med flere reiselivsbedrifter i Meløy. De forteller om samme tendenser som Andersen ved Støtt Brygge. 
- 90 % av bookingene ble kansellert på noen få uker. Restauranten vår er stengt. Det er klart at situasjonen er veldig dramatisk. Vi pleier å ha fullbooket hotell i sommerhalvåret. Det lover ikke godt nå, sier Bjørn Sørmeland som driver Ørnes Hotell.

- 90 % av bookingene ble kansellert på noen få uker, forteller Bjørn Sørmeland. Foto: arkiv.

Usikker fremtid 

Helén Lindqvist ved Bolga Brygge har også fått en del avbookinger nå. 
- Så langt har vi i hovedsak hatt avbestillinger for de arrangementene vi skulle hatt ut april. Vi hadde planlagt en tidligere sesongstart i år, men den er jo nå så klart borte. Hvordan det kommer til å se ut etter midten av april, er det ingen som vet, sier hun. 

Regjeringen har varslet at den vil komme med ytterligere økonomiske tiltak fredag 27. mars. 

Hvordan det kommer til å se ut etter midten av april, er det ingen som vet, sier daglig leder Helén Lindqvist ved Bolga Brygge. Foto: arkiv.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.