Budsjett til besvær

Skrevet av Jim Helge Andersen
26.11.2020 08:42 - OPPDATERT 27.11.2020 06:02

DEBATT: Kommunedirektøren har levert et budsjett for historiebøkene i Meløy. Et slikt omfattende kutt forslag er aldri blitt levert før. Skulle man velge å gå for det KD foreslår, for når KD foreslår noe slikt så tenker jeg at det må ligge nøye og gjennomtenkte tanker bak forslagene. Blir det slik vil Meløy kommune bli totalt forandret.

Men, så er det heldigvis slik at politikken kan gjøre noe med det. Det har vi i Meløy Sp bestemt oss for. Vi kan ikke sitte å se på at kommunen vår nærmest skal bli snudd opp ned på noen mnd. Så er det lett å snu all kritikk mot KD, også noe dessverre mange innbyggere gjør i disse tider. Men det blir for enkelt, KD gjør jobben sin og da er det opp til politikken å komme opp med alternative løsninger og alternativ finansiering.

Vi ser det samme som KD, at det er mange uheldige konsekvenser som dukker opp på samme tid. Vi ser at kraftinntekter faller, vi ser at rammene regjeringen har overført har falt jevnt over flere år, vi er rammet av en pandemi som koster kommunen mer enn det blir kompensert fra regjeringen. Dette er konsekvenser som vi kan gjøre lite med i kommunepolitikken.

Vi ser også at kommunen har et høyt driftsnivå sammenlignet med andre kommuner. Og så kan man spørre seg om de siste investeringene i Meløy har vært godt nok analysert.

Nedlegging av Vall sykehjem.
Vi går imot forslaget om å legge ned sykehjemmet på Vall, vi mener forslaget er altfor dårlig gjennomtenkt. I dag er det ca 60 ansatte der, dette er hovedsakelig kvinnearbeidsplasser! Det er 29 sykehjemsplasser. KD forslag er bygge omsorgsboliger i stedet. Vi følger ikke resonnementet med å erstatte sykehjemmet med å bygge omsorgsboliger i stedet. Pleiebehovet vil ikke forandre seg om man tar en pasient ut av sykehjemmet og flytter den samme pasienten inn i en omsorgsbolig. Dermed vil man ikke oppnå noen driftsmessig besparelse med det forslaget. Vi mener at vi fortsatt har behov for de 29 sykehjemsplassene på Vall i tillegg til de 42 som er på Ørnes. Vi er enige i at bygningsmassen på Vall sykehjem må renoveres, men der pasientrommene er, trenger man sannsynligvis mindre tiltak.

Vi støtter bygging av omsorgsboliger, men da som et supplement til de eksisterende sykehjemsplassene som er der allerede. Uansett som mener vi det er riktig å gjennomføre et langt grundigere prosjektering og konsekvensvurdering det neste året.

Nedlegging av skoler
Vi er sterkt imot nedleggingsforslaget av Reipå, Halsa og Meløy skole, samt flytting av ungdomsskolen på Glomfjord til Ørnes. Forslagene er altfor dramatiske og konsekvensene er for dårlig belyst. Å legge ned hjertet i en bygd, som skolene representerer får store samfunnsmessige konsekvenser, vi må se hele samfunnet i ett. Det blir for enkelt å fjerne skolen med et enkelt tall i budsjettet uten å se på helheten. Hva gjør det med bolyst? hva gjør det med fra/tilflytting? hva gjør det med næringslivet? Forøvrig må det sies at Meløy skolen ikke er spesielt dyrere enn andre kommuner vi sammenligner med oss med.

Finansiering
Å få til dette så må man også finne finansiering til budsjettet. I våre forslag så er den røde tråden i det at vi beskytter barna og de pleietrengende. Da må kutten komme på andre områder. Det vil selvsagt også smerte for de som blir utsatt for dem, men det er nødvendig for å komme i havn med budsjettet.

Vi foreslår blant annet:

[annonse]
- Kutt i sentraladministrasjonen.

- Kutt i Helse ledelse.

- kutt i IKT lisenser.

- Driftsutgifter pr elev i skole skal ned på Nordland nivå.

- Sammenslåing av Ørnes og Spildra skole, besparelse i adm.

- Besparelse på kontorleie.

- Redusere bruk av vikarer og dyre vikar byrå.

- Redusert sykefravær.

 

For Meløy Senterparti

Jim Helge Andersen

Gruppeleder