Pr Meløy 2020 havarerte tidlig. Vi- følelsen manglet fullstendig, og kommunestyret skrotet hele prosjektet, skriver Erling Emil Eik. Foto: Privat
LESERINNLEGG:

Bygdekampen i Meløy: "PR Meløy 2020 havarerte tidlig. Vi-følelsen manglet fullstendig", mener Erling Emil Eik

- Den stedlige kulturen er viktigst når en utkantkommune skal lykkes i kampen mot avfolking. Samspill er kjennetegnet på en utviklingskultur.


:Dette er en av konklusjonene i Telemarksforskning sin rapport fra 2019 etter å ha undersøkt hvorfor noen distrikts- eller utkantkommuner i Norge klarer seg bedre enn andre.

Meløy er en distriktskommune. Bodø har klart størst vekst både i arbeidsplasser og tilflytting. Dermed sliter kommuner som Meløy, fordi

-  Spesielt unge flytter i retning av sentrale strøk, og det skjer uavhengig av arbeidsplassutviklingen.

-   Sentrale strøk har høyere vekst i antall arbeidsplasser. Der består en stor del av næringslivet av bransjer med vekst.

-   Sentrale kommuner, som Bodø, har mindre andel eldre, og ikke minste, flere kvinner i fødealder som gir bedre fødselsbalanse.

Men noen utkantkommuner har lykkes. Som Aurland i Vestland, en utpreget distriktskommune med 1764 innbyggere. Aurland har hatt vekst både i befolkning og arbeidsplasser siden 2011. Aurland er en kraftkommune med økonomiske ressurser, og som har lykkes i sin satsing på reiseliv.

Tilbake til begrepet utviklingskultur. I 2008 var PR Meløy 2020 et tenkt prosjekt.  Som skulle se på utfordringene med å rekruttere arbeidskraft til kommunen, få flere yngre mennesker til å bosette seg her etter endt utdanning, og skape en bedre vi-følelse i Meløy. Altså gjøre noe med kretskampene, kampene mellom bygdene.

Pr Meløy 2020 havarerte tidlig. Vi- følelsen manglet fullstendig, og kommunestyret skrotet hele prosjektet.

-  Jeg syns det er uheldig at Meløy Kommune ikke primært holder liv i sine egne bygg. Jeg tror dette handler mer om at kulturkontoret ligger på Ørnes, og at det dermed er «lettere» å avholde arrangementer i umiddelbar nærhet av dem selv, på tross av at det da må leies lokaler, skriver Ingebjørg S. Bjørklund (Sp) i sin interpellasjon i kommunestyret i desember i fjor.

Innlegget fikk kraftige reaksjoner. Fra Ørnes. Kretskampen i Meløy ble igjen synlig. Det samme ble mangelen på samspill, og vi-følelsen.  

-  Jeg syns det er svært synd at budskapet i interpellasjonen blir drept ved at
setningene mine blir snudd på hodet og at det påstås at jeg sier at det er Ørnes som
er grunnen til problemene.

Skriver hun i sin forklaring etter utspillet.

Samspill, det å se Meløy under ett, og skape visjoner om en lysere fremtid, er en politisk oppgave. Det må kommunepolitikerne ta inn over seg. Klarer de det, er det kanskje mulig å bedre befolkningsveksten, og skape nye arbeidsplasser.

Erling Emil Eik

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.