Framtia utgave 40, 2008

-Bygg sykehjem på Reipå

Skrevet av Ingunn Annie Dahle
26.10.2018 11:05 - OPPDATERT 26.10.2018 13:05

- Her er det ubegrenset med plass sa Senterpartiets Odd Arne Stormo på forsiden av utgave 40, 2008.

- Det blir for dyrt å bygge et nytt sykehjem på Ørnes. På Reipå, derimot, er det bare å stikke spaden i jorden, fastslo Stormo lenger bak i avisen.
Han vektla at han mente Meløy kommune måtte tenke helhetlig og langsiktig når bestemmelsen skulle tas om ny plassering av det nye bygget. Sykehjemmet slik det fremstår i dag, var da ikke mer enn 20 år gammelt men allerede ment å være «utgått på dato». I juni 2008 hadde kommunestyret vedtatt at det var uaktuelt med rehabilitering av det eksisterende sykehjemmet.

Nylig tok ordfører Sigurd Stormo det første spadetaket i den nye tomta. Som ikke er plassert på Reipå, men på Ørnes. Prosjektet har en ramme på 275 millioner kroner og er nedskalert i størrelse i forhold til det som opprinnelig var ønsket. Debatten om plassering, størrelse og funksjon har fylt mange spaltemeter i årenes løp. Det nye sykehjemmet antas å være ferdig i november 2020.

Et artig tilbakeblikk et også hovedoppslaget i Entrepreneurn, informasjonsbladet til og fra næringslivet i Meløy. Her ser vi en «ung tradisjonsbærer», Leif Kåre Sandaa som allerede som 34-åring hadde seks år bak seg som selvstendig bonde på farsgården på Sandaa.

- Jeg overtok en velholdt og veldrevet gård, og har vært heldig som har hatt min far med meg i disse årene. Nå er produksjonen økt betydelig, både på melk og ikke mins gris. Vi har bygget ut hvert eneste år, og dette har vært helt bevisst for å benytte best mulig de årene som pappa kan jobbe sammen med meg, sa Leif Kåre til journalist Edmund Ulsnæs.
En rask telefon til gårdbruker Sandaa avslører at pappa Widar fremdeles er sentral i arbeidet på gården.
- Litt mindre aktiv med fjøsstell, men en viktig ressurs for å sørge for at viktige jobber gjøres, sier leif Kåre.

«- Å være sin egen sjef og driftsleder, få styre hverdagen selv. Å jobbe med dyr og hele tiden se resultatene av de tiltakene jeg velger å gjøre. Å bryte land og drive skogen. Dette svarer han på vårt spørsmål om hva han liker best ved å være gårdbruker.»

Og når vi spør Sandaa-bonden det samme spørsmålet i 2018 er han fremdeles fornøyd med valget han tok. Men sier også:
- Selv om jeg valgte riktig for 16 år siden, betyr det jo ikke at jeg ikke kunne tenkt meg å prøve noe annet innimellom.

Les mer om:

Glimt-fra-arkivet