De kommunale tjenestene er viktige!

Skrevet av Sissel Sundet
29.08.2019 12:00 - OPPDATERT 29.08.2019 17:02

For at du skal føle deg trygg, sett og forstått, er det viktig at de som skal ta hånd om deg, har kompetanse og muligheten til å skape en relasjon til deg, følge deg over tid.

Dette er spesielt viktig når du er i en sårbar situasjon: Når du er liten og går i barnehagen, når du er barn og ungdom, i skolehverdagen din, når du er syk og ikke minst, når du er eldre og har behov for hjelp.

Jeg snakker om kommunale tjenester, jeg snakker om at vi må ta vare på oss; Meløyfjerdinger, på en god måte.  

Det skal ikke være nødvending  å stå på venteliste for å få de tjenester man har behov for, som for eksempel, plass på alders/sykehjem.  Jeg mener også at det er viktig at de som yter denne tjenesten, de ansatte, har et godt arbeidsmiljø, at de har tilbud om faste hundreprosent stillinger. Det må være tilrettelagt for at ansatte får økt sin kompetanse og at det er nok personale på jobb, til enhver tid. Dette, for at flest mulig skal evner å stå i arbeid så lenge som mulig, for omsorgsyrket er krevende, og for at det skal være attraktivt  å arbeide og bo nettopp her, i Meløy.

Den kommunale årsrapporten viser at det jobbes godt på flere av disse områdene. Vi må fortsette å arbeide for å ytterligere forbedre de kommunale tjenestene.

Sissel Sundet, 2. kandidat Sv

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.