Foto: arkiv

Det handler om sikkerhet

Skrevet av Fred-Inge Kristiansen - Kraftverksjef på Statkraft
22.01.2021 11:30 - OPPDATERT 02.02.2021 15:02

Etter at Statkraft besluttet å stenge Fykantrappa permanent for publikum har det kommet reaksjoner fra lokale politikere, og gjennom leserinnlegg i lokale og regionale aviser.

Vi forstår skuffelsen over at Fykantrappa må stenges, men vi kan ikke utsette folk for den fare det innebærer fortsatt å bruke trappa. Statkraft følger i hele sin virksomhet omfattende og strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Det gjelder ikke bare for oss som jobber i selskapet, men også for tredjepart. I dette tilfellet er tredjepart publikum som bruker trappa.

At det er sikkerhetsutfordringer i Fykantrappa er ikke av ny dato. Det har vært flere midlertidige stenginger opp gjennom årene blant annet grunnet ras. Samtidig har folks bruk av trappa økt drastisk Det er forståelig fordi det er en spektakulær trappetur opp til fjellet. Statkraft har sett på den økte bruken med skrekkblandet fryd. Trappen er gammel. Den ble etablert og brukt under byggingen av Glomfjord Kraftverk for å komme opp til Glomfjellet. I dag er den blant annet er et minne fra en tid da sikkerhet ikke var prioritert på samme måte som i dag. Som ansvarlig eier av trappa fant vi det derfor nødvendig å få eksterne faglige vurderinger av trappas tilstand og de geologiske forholdene i området, som et grunnlag for å kunne fatte en beslutning vedrørende Fykantrappa.

Konklusjonen fra rapportene levner ikke tvil. Selv med store utbedringer av trappa og området rundt vil dette bare begrense sannsynligheten, men ikke garantere at eksempelvis steinblokker kan løsne uten forvarsel.

Basert på dette er konklusjonen at risikoen for ferdsel i trappa er for stor til at denne kan være åpen for publikum. Dette er et føre var tiltak nettopp for å unngå at en ulykke skal ramme brukere.

Statkraft er i dialog med Meløy kommune og organisasjoner for å se på alternative muligheter som Rallarstien, Rallarveien, Papphuset og Fjellveien for tilkomst til Glomfjellet.

Kraftverket i Glomfjord, på Fykan er en av Norges flotteste kraftstasjoner der vi med stolthet kan vise fram 100 år med fantastisk historie. Statkraft vil fortsette å ta vare på historien gjennom Landsverneplanen, som presenterer vannkraft- og kulturhistorisk verdifulle kraftverk med tilhørende hjelpeanlegg.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.