- Distriktsvennlig og nyskapende

Skrevet av Anne Mette Meidelsen
14.02.2017 14:30 - OPPDATERT 14.02.2017 15:30

Slik beskriver studierektor Kjetil Fagervik vekslingsmodellen som fra neste skoleår blir ei permanent ordning ved skolen.

Sammen med fagleder Elea Tangstad fronter han skolens nye tilbud og håper det vil gi økning i søkertallet, som de siste årene har vært lave til helse- og oppvekstfag.

Fleksibel

- Vekslingsmodellen er vi så langt alene om i Nordland. Den er i seg selv veldig fleksibel og gjør det mulig for elever fra andre kommuner å ta sin praksis på hjemstedet, kombinert med teoretisk undervisning hos oss! sier Fagervik.
- I utgangspunktet vil ukene deles i tre dager praksis og to dager skole hele VG 2 og VG 3, samt hele fjerdeåret som lærling. Vi vil også kunne legge til rette for sammenhengende praksis- og teoriuker for elever som bor et stykke unna Meløy. Nå ser vi også på muligheten for å tilby påbyggingsfagene i modellen, sier han.
Det vil gi interesserte elever som fullfører løpet muligheter til å ta generell studiekompetanse parallelt. At Meløy nok en gang kan gå foran med nyskapende ideer, er både Fagervik og Tangstad stolte av. Det har vært jobbet iherdig med modellen, og resultatene så langt er goe.

Fullverdig kompetanse

Meløy videregående skole kom med utprøvingsforsøket for vekslingsmodellen i helse og oppvekstfag høsten 2016. Allerede fra neste skoleår vil vekslingsmodellen erstatte ordinært utdanningsløp. Tilbakemeldingene etter informasjon til elever og foresatte har vært svært gode. Også skolens samarbeidspartnere er positive til den nye organiseringen.
- Dette krever at skole og praksissted må samarbeide tett, sier Tangstad og understreker at elevene får samme fag og timetall som tidligere.
Hun ser klare fordeler med å sende elevene ut i praksisfeltet tidligere.
- Ofte blir det «det kliniske blikket» hos elevene etterspurt. Ved denne modellen får elevene våre rikelig tid til å observere, og kan ta med seg viktige erfaringer tilbake til skolen, hvor de kan sees i lys av teorien. Jeg tror denne modellen vil gi dyktige fagarbeidere og gjøre forståelsen for fagområdet deres mer komplett!

Ønsker mange søkere

- Vi tror denne vekslingsmodellen vil passe særlig godt for praktikerne, en del av dem føler kanskje de har sittet lenge nok på en stol i klasserommet. Om modellen også kan hindre frafall fra videregående opplæring, er det absolutt et pluss. Vi vet dessuten at ungdomskullene går ned, og dette kan være en hjelp til å redde linjetilbudet vårt og styrke skolen, bekrefter lederduoen.

- Hvor mange nye elever har dere plass til på disse linjene?
- Det som begrenser, er antall læreplasser. Her har vi plass til 8 + 8 på begge linjer, men det er absolutt rom for flere elever dersom vi finner flere lokale læreplasser, her eller i deres hjemkommuner. Våre linjer har hatt 100 prosent formidling i flere år, og kommunene har jobbet godt for å ivareta disse elevene etter den teoretiske opplæringen er over, avslutter Tangstad.

Hun legger til at VG1 helse og oppvekstfag er utgangspunkt for hele sju ulike fagretninger, hvorav to som kan fullføres i Glomfjord. Skolen kjører ordinært VG1 helse og oppvekstfag slik at de som er interessert i de andre fagretninger på VG2 får mulighet til dette ved annen skole. For eksempel ambulansefaget .

Les mer om:

Arkiv