Flere i kommunestyret stilte seg spørrende til summen på fem millioner for parkeringsplass ved Spildra skole. Arkivbilde

Dyr parkeringsplass

Skrevet av Tanja Midthun
11.12.2018 15:00 - OPPDATERT 11.12.2018 16:00

Det ble ganske kraftig debatt rundt hvorfor det dukket opp en budsjettpost på over fem millioner for parkeringsplass ved Spildra skole, all den tid flere representanter mente de hadde fått forsikringer om at alle utgifter var tatt med på forrige runde med bevilgninger.

Representanten John Kildal (Sp) følte seg ført bak lyset, da han henviste til at han ved to anledninger spesifikt hadde spurt om uteområdet var tatt med. Han hadde fått klart svar ja, men oppdaget til dagens møte at det igjen måtte bevilges penger til prosjektet. Kildal påpekte at man i 12-15 år hadde forsøkt å få en løsning med hensyn til trafikksikkerhet og parkeringsmuligheter ved Enga skole. Det lå nå en 1400 m2 stor parkeringsplass der, til en pris på bare 8-900.000 kroner. Hva som skulle være så dyrt på Ørnes var i følge Kildal ikke til å forstå seg på.
Ken-Henry Solhaug (V) mente han i et kommunestyremøte hadde blitt orientert om at det kun var "indre skoleområde" i anbudet, men han reagerte også over det voldsomme beløpet.

Likedan reagerte Einar Meløysund, som rett ut forlangte en detaljert forklaring til kommunestyret på hva som ble så dyrt med en parkeringsplass utenfor en skole.
Det ble ikke forelagt en forklaring i løpet av møtet, fra verken administrasjon eller rådmann.

 

Les mer om:

Arkiv