Innsendt illustasjonsfoto

Dyrk lysten til å leve i småsamfunn

Skrevet av Salten friluftsråd
04.06.2020 12:30

Det handler om verdier. Det handler om livskvalitet. Det handler om bærekraft i miljø og helse.

Det handler om politikk. Det handler om hvor vi velger å bo. Det handler om hva vi har med oss av erfaringer, kunnskaper og ferdigheter.  

Småsamfunn er det mest av i landet og Salten. Naturressursene er her. Det samme er røttene, kulturen, ferieminnene, jobbene, naturen og ikke minst plassen. Men stemmene, tankene og hendene blir færre.

Lykken
Et liv i småsamfunn er ikke ferdigtygd virkelighet du kan betale deg til. Lykken ligger i det å ta del i eget liv. Her dyrkes bredden og ikke spissen, ikke pengesedler, men mat. Alt kan ikke kjøpes. Du tar del i fotballtrening, fest og korps. Ryker sykkelen, reparerer du eller overlater den til ei i nabolaget som kan kunsten. De utsøkte råvarene kan du jakte, fiske, plukke eller dyrke utenfor stuedøra. Det kreves en bredde i kunnskaper og ferdigheter for å nyte livet her til fulle.

Spisskompetanse og konsum
Tida nå organiseres og vi ledes. Kvelder i korps, idrettslag eller dans. Vi trenes og spesialiseres til trompetist, fotballspiller eller danser. Dagtid i skole og barnehage er styrt og oppgaver tilrettelagt og teoretisert. Familien blir planleggings- og logistikksentral, ikke et sted for gjøremål, ansvar, sammenheng og læring. Målet er en godt betalt jobb. Resten av livet kjøpes og nytes.  Trening, velvære og omsorg fikses med bankkort eller over skatteseddelen. Tid til overs fylles med digitale duppedingser og underholdere. Helsevesenet tar seg av siste etappe. Vi formes til et liv med spiss kompetanse og konsum. Byen vinner på det og mer blir penger.

Å klare seg selv
Ungene blir ikke lenger sendt ut for å klare seg selv. Heller ikke med ei sag i handa for å sage ved, ei åre for å ro ut etter fisk eller med et bærspann i nærområdet. Naboen spør ikke om de kan være avløser ei helg. Den delen av verden er borte. Kanskje bør vi ta den fram igjen, om enn på nye måter? Kan det gi større mening både til livet og bygda - en mening mange jakter på.
Mange foreldre gir barna fremtidstro og stolthet til hjemstedet.  De lærer barna å virke i- og ta ansvar for eget liv og eget lokalmiljø. Slike foreldre må vi lære av.

Må dannes til å leve et liv utenfor byen
Lærerne i barnehagen og skole må danne barna til en fremtid der de tar del i eget liv. Nye lærerplaner åpner for sterkere fokus på det å handle, skape og drive virkelighetsnær, stedstilknyttet læring. Naturglede, folkehelse og praktisk kunnskap er viktige stikkord. 
Etter endt skolegang må ungdommene ha ferdigheter og holdninger som gjøre at de med stolthet og glede velger et liv også utenfor byen.

Dyrk småsamfunnslysten
Vi tror det er viktig å få fokus fra konsum til gleden i handling, det å skape og det å bidra. Vi tror det er viktig å kjenne sitt landskap, kunne så, stelle, høste og mestre livet her. For oss er det viktig at ungene får skli i bakken bak huset, blir våte på beina etter en tur i bekken og kjenner kulda biter i kinna når stjernene gnistrer. At de kjenner lykken i å finne hjem etter en litt lang tur i skogen, i det å fange en fisk og lage middag til familien, det å stoppe en slitt sokk, nå til topps på steinen bak skolen, sette potet i blomsterkassen, felle et tre hagen, svømme over heimfjorden, kløyve ved og fyre et bål i skumringen. Vi tror det er viktig for å gi livet mening og for å dyrke småsamfunnslysten.

Salten friluftsråd

Knut Berntsen

Bjørn Godal

 

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.