Einar Helge Meløysund (FrP). Arkivfoto

Egen kommunikasjonsnemd

Skrevet av Tanja Midthun
14.12.2018 14:03 - OPPDATERT 14.12.2018 15:03

Representanten Einar Meløysund (FrP) ønsket en nærmere redegjørelse fra ordfører Sigurd Stormo (A) på "hans signaler i avisen om at vi måtte få trommet sammen en kommunikasjonsnemd igjen, i stedet for å kjøre sakene i formannskapet".

Meløysund håpet ordføreren hadde et konkret forslag til kommunestyret om en sånn arbeidsgruppe, med henvisning til "det som skjer på fylket for tiden, og raseringen av rutetilbudene".
Ordfører Stormo redegjorde for at han ønsket en utredning oversendt til kommunestyret, med opprettelse av en arbeidsgruppe for samferdsel. Denne gruppen så han for seg skulle jobbe strategisk med samferdsel framover i Meløy. En mer målrettet innsamling av data, som favnet ikke bare båt, men også godstransport på land, å se det totale bildet og å se hva som er gjort i forbindelse med omstillingen kommunen har vært gjennom.

Stormo påpekte at man kjente næringslivet såpass godt, at det skal være mulig å se hva som trengs og hva som er gjort. Han ønsket derfor også å trekke næringslivet inn i den gruppen, i tillegg til folkevalgte og grendelag.

Ordføreren mente at man nå i for stor grad bare fikk kuttene presentert, og så måtte man kjempe for å få dem omgjort, i stedet for å være i forkant og jobbe for de behov man vet eksisterer. En slik arbeidsgruppe ville forhindre at "man kom bakpå" i forhold til fylket. Stormo håpet å kunne komme tilbake utpå nyåret med et forslag til kommunestyret, og han ønsket at en slik gruppe også kunne jobbe med framtidige kommunestyrer, fordi det handlet om strategier og langsiktig tenking.

Les mer om:

Arkiv