Rødt Meløy ønsker ikke eiendomsskatt i Meløy. Her foto av leder i Rødt Meløy, Espen Øksne. Foto: privat

Eiendomsskatt er ikke veien å gå

Under kommunestyremøtet den 8. desember i fjor ble det vedtatt at det i 2024 blir eiendomsskatt på all næringseiendom, bolig, fritidsbolig og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket i Meløy kommune


Hadde vi i Rødt Meløy sittet i kommunestyret hadde vi stemt imot dette forslaget! Vi mener at eiendomsskatt er en skatt som rammer hardest de som har minst og eiendomsskatt gjør Meløy kommune mindre attraktiv for tilflyttere.

Dessverre kan det se ut til at har skipet seilt, og eiendomsskatt blir et faktum fra 2024. Vi i Rødt Meløy ønsker da å kjempe for en differensiering av eiendomsskatten, slik at det blir et minstefradrag for husstander med lav inntekt. Dette slik at minstepensjonister, trygdede eller andre med lav inntekt kan bli boende i sine hus og ikke må selge fordi de ikke lenger har råd til å bo i det. En flat eiendomsskatt på 7 promille er en dråpe i havet for de med god råd, men for de som sitter med tom konto og venter på neste lønn er det dessverre et enormt beløp.

Det siste året har det vært en historisk høy inflasjon i Norge, matvareprisene stiger til himmels og vi har selv i Meløy fått kjenne på strømpriskrisa som rammer hardt i andre deler av landet. Når husstandenes utgifter øker så drastisk som det har gjort de siste årene, så blir det vanskeligere for flere og flere å få endene til å møtes. For det er dessverre slik at lønnsveksten ikke står i stil til prisveksten, og igjen så er det de som har minst som får minst. For de trygdede, minstepensjonistene og de på andre sosiale ytelser får minimalt med økning i sine inntekter. Da er det på sin plass at de skal få mindre utgifter også, og da er et minstefradrag på eiendomsskatten veien å gå for en rettferdig sosialpolitikk!

Vi i Rødt Meløy er innforstått med at eiendomsskatt uheldigvis er en av de få mulighetene en kommune har til å skaffe seg egne inntekter. Det er dessverre slik det har blitt med flere år med blå kuttpolitikk på stortinget, hvor kommunene får mindre og mindre å rutte med. I stedet for å øke inntektene til Meløy kommune ønsker vi i stedet å se på hvor man kan spare mere penger, og vi ønsker ikke å spare penger i form av tilbud til innbyggerne eller de som jobber «på gulvet» i kommunen.

Vi har merket oss at Meløy kommune bruker enorme summer på konsulenter og rapporter, mange av disse kan ikke brukes en gang, dette må det blir en slutt på. Det bør også sees på lønningene til de med lederstillinger i kommunen og ordførerlønna bør justeres ned. Å skattlegge innbyggerne enda mer er feil, sparing er veien å gå!

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.