Ekstrem skredfare i vårt distrikt

Skrevet av Hanne Hammernes
20.04.2018 12:41

Kriseledelsen iverksetter tiltak i forbindelse med den ekstreme skredfaren. Kriseledelsen i Meløy har i samarbeid med politiet fredag formiddag iverksatt følgende tiltak i forbindelse med den ekstreme skredfaren som er varslet i helga:

  •  Legevakten blir delt fra og med fredag formiddag med egen legevakt ved Engavågen legekontor og Ørnes legekontor. Dette gjelder i første omgang fram til mandag morgen.
  • Ambulanse er utplassert i Glomfjord.
  • Ved eventuelt ras vil legebåt blir bemannet med personell fra Ørnes.
  • Fjellveien opp til Glomfjellet er stengt.
  • Glomfjord Alpinsenter er stengt.
  • Røde kors har styrket sin beredskap.
Minst mulig trafikk
Fylkesmannen anmoder om minst mulig trafikk på veiene. Når skredfaren har faregrad 5 må det påregnes at det går skred i områder der det til vanlig ikke går skred, og at store skred får lengre utløpssone enn det som er vanlig. Vi ber derfor publikum vurdere behovet for å ferdes langt veiene i helga.

Kriseledelse
Kriseledelsen i Meløy følger fortløpende situasjonen og har tett kontakt med Fylkesmannen i Nordland. Kriseledelsen, politiet og Røde kors vil møtes igjen kl. 15.00 fredag ettermiddag. Nye tiltak kan da bli iverksatt. Nærmere informasjon vil bli gitt på kommunens hjemmeside og Facebook. 

Behov for hjelp?
Skulle det gå skred som skaper problemer på kommunale veier, ber vi deg kontakte Plan og kommunalteknikk på vakttelefon 977 61 920 eller 905 13 266.

Mer informasjon
Les mer informasjon om: