Høyre vil ha et aldersvennlig samfunn. Foto: privat
Debattinnlegg

Vi vil beholde to sykehjem i kommunen

En av kommunens viktigste oppgaver er å ta vare på de som trenger det mest.


Mange eldre trenger hjelp i hverdagen, for å ta vare på seg selv eller ektefellen. Jeg vil at eldre skal få bo hjemme så lenge som de ønsker selv.
Da trengs det ofte tilrettelegging i egen bolig, eller at de får bo i omsorgsboliger. Noen trenger også tilsyn hele døgnet, og Meløy kommune må bygge omsorgsboliger med heldøgns omsorg i flere kretser i kommunen.

Jeg vil være en pådriver for å få til dette. Enten ved at kommunen bygger boliger, eller at det blir et samarbeid med private utbyggere.

Ikke alle kan, eller vil, bo i egen bolig når de blir eldre. Mange trenger en sykehjemsplass av ulike grunner. Vi i Meløy Høyre har programfestet at vi vil beholde to sykehjem i kommunen.

Heidi Fløttum,
Meløy Høyre

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.