Jim Helge Andersen, Meløy Senterparti. Foto: Arkivfoto

En god helseomsorg

Skrevet av Jim Helge Andersen
23.08.2019 12:46

En god helse omsorg er viktig i alle livets faser. Meløy Sp ønsker at helse og omsorgstilbudet i Meløy kommune skal være av best mulig kvalitet og tilrettelagt etter behov.

Denne første delen av leserbrevet tror jeg samtlige parti i Meløy ville kunne skrive under på. Men for å komme dit vil nok skille-linjene mellom forskjellige parti komme tydeligere fram.

Vi vil bla. jobbe for:

·       Total renovering av Vallsjøen omsorgssenter.

·       Omsorgsboliger med felles areal i alle kretser hvor behovet er tilstede.

·       Hjemmebesøk til eldre for å hjelpe til med tilrettelegging for at de kan få bo så lenge som mulig i sitt eget hjem.

·       Forebyggende tiltak for ungdom innen rus og psykiatri.

·       Tannhelsetilbud i hele kommunen. (Fylkesoppgave)   

·       Hjemmesykepleie og natt tjeneste.

Og til slutt så ønsker vi ikke å legge ned legekontoret i Glomfjord. Dette programforslaget har vi fått mye oppmerksomhet om i valgkampen så langt. Nedleggelsesvedtaket har skapt stor frustrasjon og motstand blant befolkning, grendelag og Glomfjord industripark. Dette har vi stor forståelse for, og sett i lys av en noe svak utredning fra kommunen, behov og befolkningsgrunnlag så finner vi det helt rimelig å beholde legetilbudet.

Vi mener at så lenge legekontoret ikke fysisk er nedlagt så er det fullt mulig å reversere vedtaket om nedleggelse og vi håper at flere parti vil støtte oss i denne saken.

 

Godt valg.

Jim Helge Andersen

Ordførerkandidat

Meløy Sp.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.