Representant Tommy Tangstad (Sp) foreslo å bruke en million til renovasjon av Meløy kirke. Arkivfoto

En kulturskatt

Skrevet av Tanja Midthun
12.12.2018 08:00 - OPPDATERT 12.12.2018 09:00

- Fordi eiendomsskatten ikke ble noe av, har Meløy kommune fått to millioner til overs, argumenterte Tommy Tangstad (Sp). - Og den ene kan vi bruke til renovasjon av Meløy kirke. De to millionene han siktet til, var opprinnelig budsjettert til bruk på taksering av hus for innkreving av eiendomsskatt.

Tangstad påpekte at vedlikehold av kirkebygg er et kommunalt ansvar, og at Meløy har en kulturskatt andre kommuner ikke har, stående på øya som har gitt kommunen vår navn.

Flere representanter var enige i at kirken måtte berges. Det ble bl.a. rettet kritikk mot Meløy kirkelige fellesråd, én representant ytret at rådet hadde forsømt seg, som ikke hadde klart å bevilge penger til de rette tiltak mot forfall. Videre ble det kommentert at selv om kommunen har et visst ansvar, så har også kirken selv et ansvar. Et krav mot kirkens diverse fond måtte være på sin plass, mente en.

Men rådmannen var ikke enig i Tangstads forslag om at de to millionene skulle brukes til annet enn budsjettert.

- "Når det ikke er bruk for taksering går pengene tilbake til disposisjonsfondet. Pengene trengs til framtidige rentekostnader og andre utgifter, nå som eiendomsskatten ikke blir noe av", var rådmann Kristiansen svar.
Det ble dermed enstemmig vedtatt at Meløys kirkeverge skulle møte i kommunestyret for å redegjøre hvilke behov som nå er prekære, før det skulle avgjøres videre hvilke midler man kunne søke om, og hvilke midler kommunen skulle bidra med.

Les mer om:

Arkiv