Opposisjonen i Rødøy kommune er fornøyd med at saken om bygging av helsehus nå avsluttes. Her ved Jimmy Krogh. Foto: arkiv

En tryggere økonomisk framtid for Rødøy

Det er med glede opposisjonen kan meddele at vi fikk flertall i saken om å avslutte byggesaken om helsehus i Jektvik.

Med et budsjett knapt godkjent av statsforvalteren ville dette være katastrofalt for tjenestetilbudet for innbyggerne i Rødøy som ikke bor på fastland nord. I samme vedtaket er det fremmet forslag om utbedring av omsorgstilbud for sone fem. 

Byggesaken avsluttes
I forslag til vedtak fra opposisjonen heter det at det ikke bygges nytt helsehus i Jektvik. Prosjektet avsluttes, og investerings- og driftsbudsjettene for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 reguleres ned tilsvarende.

Rødøy kommune har ikke de økonomiske ressursene til å bære kostnadene med en slik investering over tid, og en slik økning på driftsbudsjettet vil medføre både store strukturelle endringer, samt dårligere tjenestetilbud for Rødøy´s innbyggere.

- Å starte innsparingsarbeidet med en nyinvestering som medfører enda høyere utgifter er uforsvarlig, vi er derfor svært fornøyde med at vårt forslag fikk flertall i dagens kommunestyremøte, heter det fra fungerende opposisjonsleder Anniken Heen.

Kan endelig se framover
Det er også forståelig at posisjonen er skuffet over dagens vedtak siden det tross alt er noe de har gått til valg på. Utredningene fra administrasjonen har derimot vært veldig tydelige på at denne investeringen vil føre dårligere samhandling mellom omsorgstjenesten og helsetjenesten grunnet stor avstand til Alderstun omsorgssenter og andre tverrfaglige miljøer.

- Saken har hengt over oss siden starten av valgperioden, og vi er glade for at vi nå kan brette opp ermene og sikre et skikkelig omsorgstilbud for sone fem, avslutter Heen.

Utdrag fra vedtaket

• Legekontoret på Rødøya opprettholdes og oppgraderes til dagens standard innenfor vedtatt investeringsbudsjett.

• Legekontoret/tannklinikken i Skolebakken 100 i Kila opprettholdes. Om det vurderes å være behov for renovering og eventuell utbygging av enheten, så bes administrasjonen legge fram sak om dette til kommunestyret.

 • Firemannsboligen i Jektvikveien 56 i Jektvik vurderes renovert og eventuelt utbygget, for å gi moderne og tidsriktige lokaler til fysioterapeut og videreutvikling av helsetjenester i Jektvik. Administrasjonen bes legge fram sak om dette til kommunestyret. Det bør også vurderes om enheten kan selges med forbehold om at aktiviteten i bygget videreføres, og om videreutvikling i regi av den næringsdrivende selv kan gi best utvikling av tjenesten.

[annonse]
• Det jobbes med videreutvikling av helse- og omsorgstjenester for å gi et robust og kvalitativt tilbud til befolkningen i sone fem. Det tas i bruk tilgjengelig velferdsteknologi. Tjenestetilbudet utvikles gjerne i nært samarbeid med Lurøy kommune. Videreutvikling av helse- og omsorgstjenester i sone fem skal ha høy prioritet. Administrasjonen bes vurdere om økte investeringer i velferdsteknologi kan forsere videreutviklingen i sone fem og legge fram sak om dette til kommunestyret.

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.