Engenbreen - åpent møte om kommunedelplanen

Skrevet av Hanne Hammernes
12.02.2018 14:30

Torsdag 15. februar arrangerer Meløy kommune et åpent orienteringsmøte om arbeidet med revisjon av kommunedelplan Engenbreen.

 

Møtet foregår i kommunestyresalen ved Meløy rådhus på Ørnes og alle som er interessert i områdets utvikling ønskes velkommen til dette orienteringsmøtet, skriver kommunen i sin invitasjon på sine nettsider.

Det er tid for revisjon av kommunedelplanen for Engenbreområdet og flere møter er avholdt og flere innspill er kommet. Varsel om planoppstart ble gjort i mai i fjor, og nedenfor finner du mer informasjon om hva som har skjedd så langt i prosessen. 

11. desember 2017: møter om arealinnspill til planen

Mandag 11. desember avholdt kommunen to møter med aktører som har kommet med konkrete arealinnspill til planarbeidet. Formålet med møtene var å drøfte arealbehov og eventuelt få avgrenset forslag til nye arealet i plankartet. Nedenfor finner du referat fra de to møtene:


14. september 2017: planprogrammet er godkjent

Planprogrammet for revisjon av kommunedelplan for Engenbreen har vært ute på høring i perioden 4. mai til 16. juni 2017. Det kom inn 21 uttalelser til planprogrammet. Disse er vurdert av Asplan Viak AS i et eget merknadshefte, som du finner nedenfor.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, opplegg for medvirkning, behovet for utredninger m.m.

Kommunestyret godkjente planprogrammet som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan Engenbreen i sak 69/17 den 14. september 2017.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.