Grethe Andersen, ordførerkandidat Meløy FrP. Foto: privat
Debattinnlegg

Ensomhet blant våre eldre må bli tatt på alvor

I min jobb som hjelpepleier i hjemmesykepleien ser jeg dessverre et økende problem som heter ensomhet.


Ensomhet rapporteres mer blant de eldste i befolkningen enn yngre eldre. Rundt 4 av 10 over 80 år er ensomme, og nesten halvparten av de som bor alene eller har svekket helse, er plaget av ensomhet. Ensomhet kan forsterke både fysiske og psykiske vansker.

Både ensomhet og sosial isolasjon ansees som et folkehelseproblem og er forbundet med en rekke negative konsekvenser for fysisk og psykisk helse. Forekomsten av det som omtales som alvorlig ensomhet er noe høyere blant eldre enn yngre aldersgrupper.

Sykepleie i hjemmet har ofte mye fokus på praktisk eller fysisk hjelp, men pasientenes psykososiale situasjon og behov må også få komme til uttrykk. Større bevissthet og kunnskap om dette området, inkludert bruk av enkle tester, kan legge grunnlag for tiltak som kan bedre den sosiale situasjonen for en del pasienter som opplever og står i fare for å oppleve ensomhet og/eller sosial isolasjon.  

De neste 20 årene kommer antallet hjemmeboende eldre som bor alene, doble seg. Meløy FrP er bekymret for denne gruppen. Mange er selv-hjulpne, men vi vet at flere vil trenge hjelp – til og med avansert medisinsk helsehjelp i sitt eget hjem.

Meløy FrP vil stimulere til at fellesskapet kan være en bidrags yter til god helse. Meløy FrP vil at eldreomsorgen skaper gode øyeblikk, aktiviteter og møteplasser for våre eldre. Vi vil ta i bruk alle gode krefter i vår kommune for å gjøre Meløy til en god kommune å bli gammel i, det mener vi faktisk at våre eldre fortjener.

Kjenner du noen som er ensom? Når familien bor langt unna og venner blir borte litt etter litt, kan tilværelsen som eldre bli preget av ensomhet. Da kan et besøk av en sambygding, nabo eller bare et annet hyggelig menneske gjøre tilværelsen mye lysere for de som kjenner seg ensomme.

Jeg går til valg for en god eldre omsorg i vår kommune.  

Grethe Andersen, ordfører kandidat Meløy FrP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.