Det blir mulig å dra på Glomfjellet i påsken. Fredag åpner fjellveien. Foto: arkiv

Fjellveien åpnes til påske!

Fjellveien vil åpnes fra 8. april midt på dagen til 2. mai.

Det har vært utført, fjellrensk og fjellsikring i tunellene på Fjellveien hvor arbeidet nå i hovedsak foregår i tunell 3. 

Det har vært noen utfordringen med sykdom, vær og havari på utstyr – men det har vært fremdrift.


Det gjenstår fortsatt arbeide i portalene (åpningene av tunnelene) – det vil kreve at noe av snøen og is smelter bort før disse kan ferdigstilles.

Oppstart av oppdraget etter påske vil avtales neste uke – så datoen 19 april er ikke spikret for neste periode med stengt tilkomst.

Vask av tuneller er en del av oppdraget til Stetind og denne oppgaven vil kreve vårlige forhold.

Nærmere sommeren vil følgende arbeid gjennomføres: 

Selve kjørebanen i tunellene vil oppgraderes når været tillater arbeid til fjells hvor det må våres litt før det kan utføres.

I østenden av tunell 3 vil veibanen senkes for å forbedre drenering av vann, her er det fortsatt store mengder snø.

Deretter vil masser byttes ut i veibanen i tunell 3.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Grøfter renskes i tunell 1 og 3 før de til slutt vil asfalteres.

Kjør forsiktig 

En storm lørdag 19. mars med store nedbørsmengder ødela en del av grøften (venstre side når man kjører opp tunell 1) samt parkering ovenfor tunell 1.

Grøfta vil forhåpentligvis bli utbedret før 8. april, ellers må man innsnevre kjørebanen den første kilometeren.

Veibanen i tunellene er ikke blitt noe bedre med måneder med tungtransport, og besøkende bes ta hensyn til dette når de ferdes på Fjellveien.

Det er også økt mengde støv i tunellene etter boring av sikringsbolter og bolter til PE- matter.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.