Flere skal gjennomføre førstegangstjeneste

Nå i august rykker nye rekrutter inn til tjeneste ved Forsvarets avdelinger over hele landet, fra Garnisonen i Varanger nord, til Madla utenfor Stavanger i syd. Motivert og kvalifisert ungdom skal avtjene førstegangstjenesten i et forsvar som tilbyr varierte, krevende og spesialiserte oppgaver. 

 

Høyre har i regjering sørget for at antall vernepliktige i førstegangstjeneste skal øke med flere tusen de neste årene.

 

Årlig gjennomfører omtrent 8000 unge menn og kvinner førstegangstjeneste. Mange godt kvalifiserte ungdommer slipper likevel ikke til. Først og fremst fordi Forsvaret i dag har behov for færre vernepliktige enn under den kalde krigen.

 

De neste årene skal antall vernepliktige i førstegangstjeneste øke fra om lag 8000 til 11.000. Dette ble vedtatt som del av den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Det er opprettet en ny rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Dermed kan grunnleggende soldatutdanning tas ut av de operative avdelingene, og Hærens avdelinger vil være klare til strid på kortere varsel. Noen soldater i særlig krevende stillinger vil få 16 måneder tjeneste. Dette vil være aktuelt i avdelinger med høye krav til kompetanse og samtrening.

 

Det blir også flere ansatte i Forsvaret. Antall årsverk øker med 310 bare i år, og totalt skal Forsvaret tilføres 2200 flere ansatte innen 2028. Forsvaret vokser for første gang på 30 år. Nye avdelinger bygges opp flere steder, for eksempel Porsanger bataljon og en ny bataljon opprettes i Brigade nord.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

Norske soldater og befal har i internasjonale operasjoner vist evne til å løse svært kompliserte oppdrag på en ytterst profesjonell måte. Gang på gang får norske soldater svært gode skussmål av våre allierte, og norske styrkebidrag er høyt verdsatt.

 

Mange års nedbygging av Forsvaret er snudd til oppbygging. Forsvaret har vært under kontinuerlig oppbygging etter at regjeringen Solberg overtok i 2013. Erfaringene etter Murens fall har lært oss at Forsvaret ikke kan dimensjoneres etter om det blåser kaldt eller varmt fra øst. Optimisme og tøvær i øst er blitt avløst av en skremmende autoritær utvikling.

 

Oppbyggingen av Forsvaret vil med Høyre i regjering fortsette med uforminsket kraft, i en tid preget av økt sikkerhetspolitisk spenning og sammensatte trusler.

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.