Illustrasjonsfoto

For hurtig om hurtigbåter?

Skrevet av Tom Pettersen
06.09.2019 12:20 - OPPDATERT 06.09.2019 14:02

Nordland fylkeskommune gikk i går ut med historien om knallsuksessen for de nye hurtigbåtrutene. Illustrert med en fylkesråd i nærmest Messiaspositur mens representanten for distriktenes parti, samferdselsråden fra SP, denne gang hadde valgt å være usynlig. Tilfeldig?

Dessverre er det ikke alle som gjenkjenner den påståtte knallsuksessen. Som har en helt annen historie å fortelle, og som savner dokumentasjon for fylkesrådens påstander. Vår historie handler om bortfall av anløp, umulige reiseruter, kaos på kaier uten skjul for vær og vind, og passasjerer som står igjen på kaiene når båten går, mens andre båter går ruteturer uten passasjerer. 

Umiddelbart melder følgende spørsmål seg; - hvor stor er faktisk forskjell på antallet reisende fra sommermånedene 2018? 

Hvor stor er den totale kostnadsdifferansen fra forrige år? 

Hva har kostnadene pr. passasjer vært på "turistrutene"? 

Hvor mange passasjerer har stått igjen på kaiene i år uten å få plass på de ordinært oppsatte rutene? Hva har merkostnaden vært med å sette opp nødvendig ekstrarute til Gildeskål på fredager? 

Er det ok å prioritere tilfeldige turister framfor egne innbyggere? 

Er det i samsvar med fylkeskommunens vedtatte miljømål å bruke særskilt oppsatte hurtigbåtruter for å fremme turisme? 

Vi som straks er på vei til urnene for å velge våre ombud og representanter for de kommende fire år vil ha stor hjelp av svarene vi får, både fra posisjon og opposisjon, og ser fram til disse. 

Tom Pettersen 

Næringsdrivende 

Sørfugløy/Bodø

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.