Foten er roten: Snart kjøres et småskalaprosjekt på kommunens sykehjem der ansatte får teste ut riktig og avlastende fottøy. Foto: Anne Mette Meidelsen

Fottøy for økt nærvær

Skrevet av Anne Mette Meidelsen
11.05.2017 05:00 - OPPDATERT 11.05.2017 07:00

Som et ledd i å redusere sykefraværet i helse- og omsorgstjenesten skal en gruppe ansatte fra sykehjemmene i Meløy nå rette fokus mot riktig arbeids-fottøy.

For en tid tilbake presenterte Framtia en nok så dyster fraværsstatistikk for Meløy kommune. Statistikken viser at det samlede kommunale fraværet har økt fra 6,60 prosent i 2015 til 9,50 prosent i 2016.

På tur ned

-  Alt for høye tall, sa rådmann Hege Sørlie til journalisten, og vil jobbe målrettet og systematisk for å øke nærværet og få de ansatte raskere tilbake i jobb.
Rådmannen forklarer at det er muskel- og skjelettlidelser som er største fraværsårsak, og at helse- og omsorg nå jobber med en handlingsplan for tilstedeværelse. Denne etaten hadde et samlet sykefravær på 11,57 prosent i fjor.

 Skal ta rota

I Helse- og omsorgsektoren skal det nå kjøres et mindre prosjekt, der en gruppe ansatte ved sykehjemmene skal delta.
- Tråkking på harde gulv kan føre til slitasje og belastningsskader, som starter i føttene og forplanter seg oppover i kroppen, forklarer kommunalsjef Kristin Eide.
Riktig og avlastende skotøy skal derfor testes ut for å se om det kan ha innvirkning på de ansattes fysiske helse og dermed hindre fravær fra jobb.
-  Dersom vi oppnår endringer i forhold til sykefravær, vil vi vurdere å innføre dette i flere enheter, og som IA- kommune (inkluderende arbeidsliv) kan vi søke om tilskuddsmidler til delfinansiering.

Gode erfaringer I Vennesla kommune gikk sykefraværet ved Hælgelandsheimen omsorgssenter ned fra 16 til 6,3 prosent bare på et år, mye takket være prosjektet «Foten er roten». På denne arbeidsplassen fikk alle som trengte og ønsket det, skannet føttene sine og anbefalt spesialsko ut fra det. Å bruke riktig arbeidssko er en god forebygging av slitasjeplager, og kan lindre belastningsplager som allerede har oppstått.

Les mer om:

Arkiv