Fremdeles lite vann på Reipå

Av Hanne Hammernes
24.03.2018 10:00 - OPPDATERT 24.03.2018 10:02

 

Lite tilsig av vann

 

Lite tilsig utfordrer vannsituasjonen på Reipå.

Vi gjør oppmerksom på at det er lite tilsig inn i bassenget til Reipå og Støtt vannverk, og forbuket er nå større enn tilsiget. Vi oppfordrer våre abonnenter til ikke å bruke mer vann enn høyst nødvendig, skriver kommunen på sine nettsider.

Meløy kommune følger situasjonen fortløpende gjennom døgnet. Det kan bli behov for å iverksette restriksjoner på vannforbruket. Nærmere informasjon om dette vil i tilfelle bli gitt.