Foto: Åge Magnussen

Fremtiden starter nå!

Skrevet av Adelheid Buschmann Kristiansen
09.02.2021 17:00 - OPPDATERT 10.02.2021 13:40

Når Meløy kommune nå i 2021 åpner Meløy Helse og velferdssenter er det starten på et faglig interessant mulighetsrom inn i en spennende fremtid til beste for de som bor i Meløy og ellers i regionen.

Bygget vil romme mange ulike fagområder som i sum skal øke kunnskapen om helse og velferdstjenester som skal komme innbyggerne til gode. En samling av ulike tjenester forenkler hverdagen til de som har behov for helsehjelp, og det gir mulighet til større samhandling mellom ulike deler av tjenestene lokalt i Meløy, men og opp mot spesialisthelsetjenesten som er i Bodø.

Her vil helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kokker, renholdere, sykepleiere, vernepleiere, leger, vaktmestere, helsesekretærer og andre ha sin arbeidsplass og de skal sammen levere gode tjenester til Meløys innbyggere og samtidig ha et blikk for hvilke muligheter som kan tas i bruk for å skape fremtidens helse og velferdstjenester.

Det er klare ambisjoner om økt bruk av teknologi, styrke kunnskapen og få til et tettere samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til beste for innbyggere. Det å dele kunnskap, ha tettere samhandling mellom kommunene og sykehusene og gi et bedre tilbud der pasientene bor, er klare målsettinger for arbeidet med fremtidens helse og velferdstjenester og nå åpner vi et bygg som gir oss mulighet til å bevege oss mer i den retningen.  

Meløy kommune har en ambisjon om at vi sammen med Nordlandssykehuset skal kunne utvikle dette til et distriktsmedisinsk senter med spennende kompetanse i aksen mellom Bodø og Mo i Rana. Her skal innbyggere i Meløy og ellers i regionen kunne få god helsehjelp nærmere der de bor, og det vil kunne utvikles sterke, spennende fagmiljøer som tiltrekker seg helsepersonell og andre som vil være med å bygge fremtiden. 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.