Debattinnlegg fra Nordland Senterungdom. Foto: innsendt

Frivilligheten er limet i samfunnet

Skrevet av Nordland Senterungdom
17.06.2020 09:08 - OPPDATERT 18.06.2020 09:02

Vi er avhengige av at frivillige organisasjoner og lag skal ha levedyktige vilkår for at samfunnet skal fungere på best mulig måte.

Frivillig arbeid står sterkt i Norge, og Nordland Senterungdom mener det er viktig å gjøre det enkelt å bidra og delta i frivillig arbeid.

I 2017 bidro frivillig arbeid med en verdiskapning på rundt 75 millioner kroner, ifølge SSB. I en undersøkelse samme år fra Institutt for samfunnsforskning ble det anslått at den ulønnede innsatsen tilsvarte 142 000 årsverk. Nordland Senterungdom ser derfor med stor glede på sak 71/20 «frivillighetsstrategi», som skal opp under Fylkestinget i Sandnessjøen 15.-17. Juni.

I politisk plattform 2019-2023 fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og KRF står det følgende: 
«Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Det at mennesker engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet forebygger ensomhet og bygger fellesskap. De frivillige fellesskapene, foreningene og lagene gir samhold, tilhørighet, engasjement og er med på å skape gode relasjoner mellom mennesker. Det å bidra til å tilrettelegge for frivillig arbeid og møteplasser bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller og til bedre integrering. Vi vil styrke arbeide for frivilligheten i Nordland. Gjennom det får vi et Nordlandssamfunn med sterkere fellesskap». 

Det gleder oss å se at den frivillige sektoren samt fylkeskommunens medvirkningsråd har vært godt inkludert, og at det har kommet mange viktige innspill til utformingen av strategien. Nordland Senterungdom tror at igjennom frivillighetsstrategien vil vi kunne enklere bygge et sterkere fellesskap i Nordland.

Et av tiltakene som foreslås i strategien er å innføre frivillig arbeid som valgfag på skolen. Dette vil være en fantastisk mulighet for ungdom til å oppdage tidlig hvor givende frivillig arbeid er. I tillegg vil det være et godt alternativ til læring gjennom praktisk arbeid, samt å øke mengden fysisk aktivitet i skolen. Senterungdommen mener dette er en løsning som vil komme alle til gode. Ikke bare vil elevene få noen timer pause fra teoretisk læring i hverdagen, men de vil også få et godt innblikk i arbeidsliv og organisasjonsarbeid.

Møteplasser for de frivillige aktørene pekes det også på, der fylkeskommunen vil se på muligheten for å ordne en egen modell for utleiing av fylkeskommunale lokaler. Tilgang på lokaler er noe frivilligheten har stort behov for, og det er vi glade for at har kommet med i strategien. Dette skal være et bidrag for å sørge for at frivillige aktører, både private og offentlige, har en møteplass som er lett tilgjengelig og med reduserte priser.

Det er veldig fint å se at problemstillingene fylkesrådet understreker blir tatt på alvor i utformingen av strategien. Fylkesrådet viser igjennom deres politikk at de vil sikre en god og aktiv utvikling av frivilligheten. Nordland Senterungdom vil berømme fylkesrådet for å legge til rette for en økt satsning igjennom frivillighetsstrategien.

Frivilligheten har alltid vært et prioritert satsningsområde hos Senterpartiet og Senterungdommen. Frivillige organisasjoner er viktige bærebjelker i lokalsamfunnet, de skaper liv igjennom en rekke arrangementer og aktiviteter, på tvers av sosiale skillelinjer og fellesskap. Dette mener vi henger høyt sammen med fornøyde innbyggere og høy trivsel. Man kan enkelt si at frivilligheten er limet i samfunnet.

 

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.