- Jeg har fått en god arbeidskar i Ahmad Jaafar, sier daglig leder for Fore Båt og Motorservice, Daniel Kristensen( t.h.). Den positive kjemien mellom de to er godt synlig. Alle foto: Anne Mette Meidelsen

Full klaff på slipen


Språkpraksisplass hos Fore Båt og Motorservice ble nøkkelen til det norske arbeidslivet, utdanning og fast jobb for syriske Ahmad Jaafar (28).
- Jeg føler meg heldig, men har også jobbet hardt for dette, sier han takknemlig.

Bedriften han ved neste årsskifte har fått fast tilsetting hos, fortjener å bli trukket fram som et godt eksempel på arbeidsrettet inkludering.

Godt forarbeid

Jaafar kom til Glomfjord ved påsketider i 2017, etter å ha bodd på flyktningmottak i Troms litt over ett år. Ventetiden brukte den unge mannen med erfaring fra lastebåt godt.
- Jeg har jobbet intenst med å lære meg det norske språket, for gode norskkunnskaper er jo kjempeviktig når man skal inn i arbeidslivet, sier han, på kav nordnorsk.
I starten var avtalen at Jaafar skulle ha praksisplass på slipen to dager i uka. Men snart ble det klart at den ungen mannen hadde stort utbytte og interesse av å være på det mekaniske verkstedet, og tiden ble da doblet til fire dager per uke.
- Jeg så raskt at dette var en nevenyttig kar, med både maritim erfaring og vilje til å lære fort, forteller daglig leder Daniel Kristensen.
- Avtalen med flyktningkontoret har vært positiv for bedriften også. Nå har jeg en stort sett fullt utdannet, og dyktig, industrimekaniker i jobb! Lærenem

Avtalen det vises til, er at flyktningkontoret  har forpliktet seg til å betale kursene Jaafar behøver, mot at bedriften gir han fast tilsetting etter introduksjonsprogrammet.
- I tillegg til bilsertifikatet har jeg tatt sveisesertifikat, traverskrankurs, stroppekurs, malekurs og kurs i varmt arbeid, ramser den nye reipåværingen opp.
For jammen har han ikke også flyttet og fått seg leilighet nær arbeidsplassen sin også!
- Jeg skal ta noen flere kurs etterhvert, for det er interessant å lære nye ting, sier han stolt og legger til:
- Jeg trives, miljøet her er veldig godt og jeg føler nesten at vi er som en stor familie!

Det Jaafar liker aller best, er å sveise. Kompetansehevingen han når får, parallelt med arbeidserfaring og skolegang på voksenopplæringa, gjør han imidlertid rustet til mange ulike oppgaver på slipen.

 

Må utnytte sjansene

- Når jeg gir nye arbeidstakere, uansett hvor de kommer fra, en sjanse, forventer jeg at de utnytter den til fulle. Det har Jaafar gjort, han viser interesse for å jobbe ekstra og står virkelig på. Derfor var det lett å ta beslutningen om å ansette han.
I løpet av en femårsperiode har Fore Båt og Motorservice som mål å ha 15 ansatte i produksjonen. En økning på fem fra i dag.
- Vil du vurdere å rekruttere flere fra flyktningmiljøet gjennom samme ordning?
- Det utelukker jeg ikke. Nå har vi vært svært heldige med vår mann, men det viktige er å finne ut hvor folk passer inn, og hvilke interesser de har, sier Daniel og smiler mot sin nye kollega.
Med fast og sikker inntekt planlegger den sympatiske og arbeidsomme syreren å kjøpe seg eget hus:
- Jeg trives i Meløy og har funnet arbeidsplassen jeg vil være på!

 

Les mer om:

Arkiv