Fykantrappa er stengt for all ferdsel inntil videre Foto: arkiv

Fykantrappa stenges for publikum

Det er konklusjonen Statkraft har kommet til etter å ha mottatt en foreløpig tilstandsrapport.

Kraftverksjef på Fykan i Glomfjord Fred-Inge Kristensen sier til Kulingen at det er med stor beklagelse de har måttet ta denne avgjørelsen.

Ikke beregnet til turisme
- Trappa er i så dårlig stand at vi stenger den for all bruk inntil videre. Befaringen i midten av juni har avdekket store mangler ved anlegget som gjør at sikkerheten er i fare for alle som ferdes der. Dette er egentlig ei anleggstrapp, og ikke beregnet til allmenn ferdsel. I fjor var det omlag 15000 besøkende i trappa, og vi kan ikke ta sjansen på å la folk gå der i år. 
Han sier også at det er heller usannsynlig at trappa vil bli åpen for allmenn ferdsel selv etter at de har fått reparert skadene.
- Nei, dette er som sagt ei anleggstrapp, og ikke beregnet for turisme. Trappa er vernet, og vi kan ikke gjøre store endringer. Det er ikke mulig å utføre tiltak som legger til rette for turisme, og dermed øket trafikk, uten å komme inn på dagens standard og regelverk. Vi skal berge trappa, den er et spektakulært og viktig minnesmerke om anleggstida her i Fykan.

Usikre bolter
Befaringen avdekket blant annet at flere bolter er ødelagt. Den delen av trappa som går under et overheng henger på kjetting festet i usikre bolter. En del av søylene i nedre del har råtne kjerner. I øvre del av trappa har flere barduner røket ved innfestinga til berget. Det har igjen ført til at trappevangene har fått skader som følge av stor belastning. Et brudd i trappevangen har gjort at hele trappa har forskjøvet seg cirka 30 centimeter, og står i fare for å kollapse. 
- Den holdes sannsynligvis på plass av kjettingen i rekkverket nå. Nå skyver den øvre delen på det som er lenger ned. Hele trappa må trekkes på plass, forteller Kristensen.

Fare for steinras
Den endelige rapporten vil foreligge i september. Også en geolog var med på befaringen i juni. Hans rapport foreligger ikke enda, men Kristensen har fått muntlig beskjed om at det er ustabile partier i og rundt trappa. 
- Hans konklusjon er at det er stor fare for at det vil falle ut større partier, men det er ikke mulig å si når dette vil skje.
Geologen viser til at det er flere nye sprekker, og at det særlig er rundt overhenget det er farlig.  

Ikke servering
- Dette er selvfølgelig veldig dårlige nyheter for oss, sier Anne Marit Oleen som driver Rallarbrakka på toppen av Fykantrappa. 
- Vi kommer ikke til å holde åpent i år, og det beklager vi sterkt.
Sammen med sin søster Line Peggy har Anne Marit drevet serveringssted på toppen trappa i seks år. De har tatt tak i industrihistorien i Glomfjord, og har fortalt mange turister og lokale om de som la grunnlaget for kraftutbyggingen og industrien. 
- Vi håper vi kan få til noe på sikt, men i år blir det stengt, sier Anne Marit.

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.