Helge D Akerhaugen, varaordførerkandidat for Senterpartiet, Gildeskål
Debattinnlegg

Vi må stoppe denne utviklingen

Gildeskål Senterparti tror på Gildeskål. Vi vil utvikle hele kommunen nær der folk bor. Vi vil ha levende bygder og at de som bor i bygdene skal få påvirke utviklingen.


Distriktskommuner som Gildeskål trues av befolkningsnedgang og fraflytting. Vi må stoppe denne utviklingen.

Senterpartiet vil legge til rette for ny boligetablering i hele kommunen. I første omgang må vi få vann, avløp og strøm frem til de tomtene kommunen selv eier, slik at folk kan bygge. Vi må også skaffe oss nye tomter for at det skal kunne bygges i alle bygdene.

Gildeskål kommune kan selv bygge for utleie og senere salg til dem som leier.

Gildeskål senterparti vil at skoler og barnehager skal bestå som i dag. Derfor må vi ha befolkningsvekst i alle bygdene. Flere innbyggere vil sikre at vi får flere elever i skolene og barnehagene. Flere elever vil igjen gjøre det antatt lettere både å rekruttere og beholde lærere. Vi vet at lærere ønsker å jobbe på skoler med godt fagmiljø og med flere kolleger rundt seg, for faglig utvikling.

Flere innbyggere vil gi mer penger til kommunen som igjen må brukes til å skape mer aktivitet og ikke minst mer kulturaktiviteter. Vi vil utvikle samarbeidet med lag og foreninger og skape gode levekår for alle og med det bidra til at folk fortsetter å bo her. Etter at Senterpartiet i regjering sørget for at vi fikk gratis ferge, kan barn og voksne som bor på øyene delta på aktiviteter på Inndyr på lik linje med andre, slik som bygdekino, bibliotek, svømmebasseng, kor, idrettslag, skytterlag og mye annet

Gildeskål senterparti vil arbeide aktivt for å få til samferdselsløsninger som gjør at folk kan bo i Gildeskål og komme seg på jobb med båt eller buss, uavhengig om de jobber i vår kommune, andre kommuner eller i Bodø. Rutetilbudet må utvikles i samarbeid med dem som skal bruke transporten. I tillegg vil vi utvikle distriktsmobil, tilkallingstransport, som kan brukes i tillegg til vanlige busser eller når bussen ikke går, og du har en legetime.

Vi vil ha økt satsing på folkehelse og god helse for alle. Vi vet at halvparten av meldt sykefravær skyldes psykiske helseplager. Vi må derfor ha økt fokus og økt satsing på psykiske helseutfordringer allerede i skolen og gjennom hele livsløpet. Vi må ha psykiatriske sykepleiere, psykologtjeneste og helsesykepleiere både for barn, ungdommer og voksne. Det må være kapasitet slik at man tidlig får en samtale før plagene blir for store. Det skal være godt å bo og leve i Gildeskål – for alle!

Vi har en god eldreomsorg i Gildeskål, men vi vet vi blir flere eldre og det betyr at vi stadig må utvikle denne tjenesten for å møte utviklingen. Vi må gjøre det attraktivt for sykepleiere og annet helsepersonell å jobbe i vår kommune. Økonomiske fordeler kan være noe, men godt fagmiljø, nok bemanning og lavt sykefravær er like viktig. Det kan vi få til ved økt grunnbemanning og turnusordninger som er utviklet sammen med de ansatte.

Gildeskål kommune har bedre økonomiske forutsetninger enn mange andre kommuner. Vi må allikevel styre økonomien godt. Samtidig må vi ikke øke kostnadene for innbyggerne eller næringslivet. Senterpartiet vil at kommunen i størst mulig grad skal prise tjenestene etter selvkostprinsippet. Vi vil ikke at eiendomsskatten skal øke, heller motsatt. Vi vil se på reglene og om mulig gjøre forskjell på fastboende og fritidsboliger gjennom soneinndelingen. 

Senterpartiet vil også at mest mulig av kommunens innkjøp skal skje fra lokale leverandører. Vi vil derfor se på hvordan kommunen praktiserer innkjøpsreglene og de samarbeidene kommunene deltar i .

De problemene og utfordringene kommunen vår står overfor er omtrent de samme som de var for 4 år siden ved forrige valg. Nedgang i folketallet, elendige samferdselsløsninger, dårlig mobildekning noen steder osv. Flertallet som har styrt kommunen siden forrige valg har ikke klart å løse dette.

Vi trenger derfor ny politisk ledelse som vil, tør og som har gjennomføringskraft for å få til utvikling som Gildeskål kommune virkelig trenger

Bruk stemmeretten - Godt valg!

Gildeskål Senterparti

Hilde Furuseth Johansen, ordførerkandidat

Helge D Akerhaugen, varaordførerkandidat

Ida Karine Heen, 3. kandidat

Sandra H Fallmyr, 4. kandidat

Sigurd L Klykken 5. kandidat

Ann Kirsti Knudsen 6. kandidat

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.