Frode Børstad, Norges håndballforbund region nord. Foto: privat
Debattinnlegg

Gratis idrettshall til alle barn og unge!

Gratis hall til alle barn og unge er et godt bidrag til folkehelsa i Norge.


I Håndballforbundet region nord er det:

-           191 aktive klubber

-           2197 spillende lag

-           14 460 lisensierte spillere

-           35 375 medlemmer

-           Står for 27% av aktiviteten i norsk håndball

Disse klubbene aktiviserer hvert eneste år tusenvis av jenter, gutter, foreldre og andre foresatte til å være spillere, dommere, lagledere, trenere, og alt som hører med for å drive en klubb og et lag.

I region nord er det:

Håndballklubbene i 40 av disse kommunene betalte i 2022, hele 9 308 622 kr for å leie en hall eller deler av en hall for å kunne drive med idretten sin.

Klubbene i de 52 andre kommunene slapp denne utgiften fordi kommunene styrene har vedtatt at hall-leie for barn og unge er gratis.

For at klubbene skal kunne betale 9 308 622 kr i leie til kommunen kreves det mange timer med dugnadsarbeid, og da er kun leia betalt - i tillegg kommer utgifter til kamp, reise til kamp, overnatting, drakter med mm.

Det er store forskjeller på hvor mye de enkelte klubbene betaler for å leie hall. Klubbene i Volda kommune er blant de som betaler mest pr time, mens klubbene i Narvik kommune ligger i den motsatte enden.

Molde var den kommunen som krevde inn mest leie av håndballklubbene med hele
1 207 850 kr i 2022.

Temaet økonomi som barriere, har de siste årene hatt stort fokus, også opp mot barn og unge i idrettsbevegelsen.

Det er viktig at idretten sammen politikerne finner gode ordninger og forebygger utenforskap i norsk idrett uavhengig av den enkelte families økonomiske status.

Norges håndballforbund region nord ønsker at kommunene i regionen støtter de lokale idrettslagene med å legge til rette for positive folkehelsetiltak for barn og unge i sine nærmiljøer. De lokale idrettslagene legger ned en veldig stor innsats for å fremme sunne holdninger i nærmiljøet og sikre barn og unge et rikest mulig aktivitetstilbud. Derfor er en av våre fanesaker at kommunene bør ha gratis hall-leie for barn og ungdom i trening og kampsammenheng.

Det er viktig at vi som «vet hvor vi bor» også kan spille kamper, selv om det innebærer 8 timer i buss og 2 ferger. De demografiske utfordringene vi har i region nord gjør at klubber og spillere har høye reisebudsjett og kostnader.

Gratis hall-leie er kanskje den største sponsorpakken et idrettslag kan få fra sin hjemkommune, så vi i Håndballforbundet region nord utfordrer derfor alle lokale politikkere og partier til å satse på ungdommen og vedta gratis hall-leie i sin kommune.

Det synes vi også du som velger skal gjøre, utfordre politikerne i din kommune!

Godt valg!!

Frode Børstad

Norges håndballforbund region nord

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.