- Vil man se på søknadsfristen sett i lys av at det ikke er sendt ut informasjon om denne ordningen i tid for foreldrene i Meløy? Spør Grethe Anita Andersen.

Gratis SFO

I en pressemelding 18.mars.2022 ble det delt følgende informasjon på regjeringens nettsider.


Regjeringen ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Med gratis kjernetid i SFO, utvides fellesskolen for første gang på mange år. Dette er historisk! Samtidig setter vi enda hardere trykk på å jobbe med å øke kvaliteten.

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. Regjeringen vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021, og satse på styrking av kompetansen til de ansatte for å øke kvaliteten i SFO.

Første skritt på veien for å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle, er å gi alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer hver uke. Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle.

Vi vil at alle barna skal ha et SFO-tilbud hver dag. Det er viktig for at foreldrene skal kunne delta i arbeidslivet, og for at ingen blir stående utenfor, sier kunnskapsministeren.

I høringsforslaget står det at de gratis timene skal fordeles på de dagene SFO normalt er åpen, og dersom kommunene har SFO-tilbud i feriene må det også være et gratis tilbud da. 

Søknadsfristen for SFO var 1 mars. 

Meløy FrP kan ikke finne informasjon om gratistimene på kommunens hjemmeside. 

Er foreldre i Meløy informert om denne muligheten og har Meløy kommune kapasiteten på plass for å ta imot den formodete økningen av barn i SFO= personale?

Vil man se på søknadsfristen sett i lys av at det ikke er sendt ut informasjon om denne ordningen i tid for foreldrene i Meløy?

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.