Klar for hydrogenproduksjon i Glomfjord: - Dersom fylket åpner opp for hydrogenbusser i Bodø, kan vi begynne produksjonen, sier Finn Nordmo i Glomfjord hydrogen. Foto: Hilde Kvammen

Håper på hydrogenbusser

Skrevet av Hilde Kvammen
05.12.2018 16:21 - OPPDATERT 05.12.2018 17:21

Finn Nordmo i Glomfjord hydrogen håper Nordland fylkeskommune åpner opp for utslippsfrie hydrogenbusser når de nå skal investere i 25 nye busser i Bodø. 

Hydrogendrevne busser er utslippsfrie fordi sluttproduktet fra forbrenningen i realiteten er rent vann.
- Ikke alle er klar over at hydrogendrevne kjøretøy er nullutslippsfrie. Hydrogendrevne busser er et like miljøvennlig alternativ som busser som går på batteri, sier Finn.

Fylkesråden positiv Samferdselsråd Svein Eggesvik er positiv til hydrogendrevne busser i Bodø, dersom en tilbyder klarer å konkurrere på pris. De nye bussene skal være på plass i 2020. Dette er den første reelle muligheten for å få på plass den planlagte fyllestasjon for hydrogen på Rønvikleira. Planen er at fyllestasjonen skal få levert hydrogen fra Glomfjord hydrogen. Glomfjord hydrogen ble etablert i 2016 med ambisjon om å bli en betydelig produsent av hydrogen, men produksjonen er enda ikke i gang.
- Dersom fylket åpner opp for hydrogenbusser i Bodø, kan vi begynne produksjonen. Samtidig kan fyllestasjonen åpne opp for en videre satsing på hydrogendrevne biler, anleggsmaskiner, hurtigbåter, ferger og hydrogendrevne tog på Nordlandsbanen, i følge Nordmo.

Viktig for Glomfjord Finn forklarer at Glomfjord som industristed er godt egnet for hydrogenindustri.
- Industriparken er et av landets mest gunstige lokasjon for produksjon av hydrogen ved vannkraft. På grunn av billig nettleie og god plassering i el- nettet, er alt er lagt til rette for å produsere hydrogen i Glomfjord. Verdens største hydrogenfabrikk basert på elektrolyse i fra 1947 til 1993 lokalisert i Glomfjord, så vi har eiere med viktig kompetanse i hydrogen.

Gir mange fordeler Per i dag er det fem hydrogenbusser i drift i Oslo, og til sammen finnes det rundt 100 personbiler som går på hydrogen i Oslo og Bergen.  I tillegg til å være miljøvennlige, mener Finn det finnes mange andre fordeler med hydrogen.

- Hydrogenbuss koster i drift i dag omtrent det samme som dieselbuss, og er billigere enn batterielektrisk buss. Prisen på hydrogenbusser har gått kraftig ned etter at Ruter kjøpte fem hydrogendrevne busser for noen år siden, og med større etterspørsel vil prisene på bussene gå ned.  I tillegg har hydrogenbuss bedre rekkevidde. Du har heller ikke behov for kostbar infrastruktur for ladning av batterier, sier Finn Nordmo.

Les mer om:

Arkiv