Janina Nilsen spurte politikerne om hva de prioriterte når det gjelder personer med nedsatt funksjon. Alle var enige om at rettighetene til disse kommer først. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

Helse og omsorg i fokus i Sørbygda

– Vi har riktignok et underskudd på 60 millioner kroner, men det utgjør faktisk bare 8 prosent av det samlede budsjett i Meløy kommune, sa Kristian Haukalid (SV).


Onsdag inviterte grendelaget på Engavågen til politisk debatt i gymsalen ved Enga skole.

En debatt, som for en stor del handlet om helse og omsorg. I underkant av 100 tilhørere var til stede i salen, for å høre politikernes budskap.

I underkant av 100 tilhørere kom til gymsalen ved Enga skole for å overvære paneldebatten. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

Positiv ordfører

Naturlig nok ble tema som angår søndre del av Meløy i fokus. Ordfører Sigurd Stormo (Ap) fremhevet at Engavågen, til tross for vanskelig kommuneøkonomi, har fått utført en rekke positive tiltak. Han nevnte blant annet utbygging av ny avdeling ved Vall barnehage og ny skolegård med skaterampe.

-Ikke uopprettelig 

Kristian Haukalid (SV) mener at man må kunne skille mellom kommune- og privatøkonomi. 

 – Vi har riktig nok et underskudd på 60 millioner kroner i kommunen, men det utgjør faktisk bare 8 prosent av det samlede budsjett i Meløy. 

I panelet satt Kristian Haukalid (Sv), Ken Henry Solhaug (V), Pål Einar Olsen (H), Hans Ove Hagen (Sp), Sigurd Stormo (Ap), Grethe Andersen (Frp), Einar Artur Kilvik (Krf), Petter Tindvik (MFF) og Espen Økse (R). Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

Sykehjem 

Når det gjaldt helse og omsorg var ikke ulikhetene så veldig store. Samtlige parti kom med lovnader om å beholde Vall sykehjem, og at Engavågen skal få sin lenge lovte flerbrukshall. Hall-saken mente flere av politikerne skal vurderes når det endelige saksfremlegget er ferdig forberedt.  

På spørsmål fra Dragland om hvordan politikerne i panelet ser for seg fremtidens sykehjemsstruktur svarte omtrent alle at de i fremtiden ser for seg to sykehjem i Meløy kommune, et på Ørnes og et på Vall. Og tillegg vil det nok, på sikt, også komme omsorgsboliger i tilknytning til disse.

Einar Sjøteig (89) fikk velfortjent applaus fra salen for sin dugnadsinnsats for Vall sykehjem, sammen med Sigurd Kristensen (78): Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

Slutt med bekymring

– De ansatte ved Vall sykehjem må slutte å bekymre seg for hvorvidt de mister arbeid eller ikke. Det blir en form for selvplaging som ingen er tjent med. Ingen ønsker, eller kommer til å gå inn for, å legge ned sykehjemmet på Vall, sa Venstres Ken Henry Solhaug.

Selv om det ble hevdet at det måtte være en skam for Meløy kommune at to gamle menn, som Einar Sjøteig og Sigurd Kristensen, måtte vedlikeholde sykehjemmet på dugnad.
Dette syntes Ordfører Stormo var feil.
- Jeg er stolt over av at vi i Meløy har folk som trår til og hjelper til der kommunen ikke strekker til, sa Stormo.

Dyr legetjeneste

Også legedekningen i Meløy ble debattert. Alle partiene var enige i at kostnadene til denne tjenesten ligger altfor høyt. Bruken av legevikarer tapper kommunen for sårt tiltrengte midler. Petter Tindvik fra MFF (Meløy frie folkevalgte) ville ha kun to legekontor. Samt legge ned Reipå skole. Legekontoret i Glomfjord, vil partiet ha vekk. 

Ordfører Sigurd Stormo sa til tilhørerne at han ikke kunne spå utviklingen for legetjenesten i Meløy inn i fremtiden. Han mente at om 10 år kunne Meløy ha en helt annen struktur på legetjenestene. Dagens teknologi gjør at vi i fremtiden kanskje vil ha 10 legekontor i Meløy. Ett i hver bygd. Det begrunnet han med at dagens teknologi gjør at en i fremtiden har legekontor bemannet med helsepersonell, men hvor legene sitter på et helt annet sted og kan behandle pasienten via ny teknologi.
Anfinn Myrvang lurte på hvordan, blant andre, Sigurd Stormo kunne tro han skulle stole på valgløfter som ikke blir holdt. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.

Flerbrukshall

Også flerbrukshall på Engavågen ble tema denne ettermiddagen.
 – Hvordan mener du vi skal kunne tro på det du sier, at det skal komme flerbrukshall på Engavågen, når du ved siste valg satt her og lovet at i denne perioden skulle hallen bygges. Du har ikke mange dagene på deg å få den ferdig nå før valget, sa Anfinn Myrvang i sitt innlegg til ordfører Sigurd Stormo.

Stormo beklaget at ikke hallen ikke er bygget, og la humoristisk til at han derfor måtte få fire nye år i kommunestyret, så skulle flerbrukshallen være på plass. 

Flere tema

Også tema som samferdsel og næringspolitikk ble debattert, men kom nok i skyggen av Vall sykehjem og flerbrukshall på Engavågen.

Ordfører Sigurd Stormo, som var en av paneldeltagerne var stort sett fornøyd med kvelden. Han var glad for at så mange møtte opp og var svært fornøyd med Trond Draglands jobb som debattleder.

 – Han klarte på en fin måte å få oss politikere til å holde oss innenfor de tema han hadde på agendaen.

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.