Forestillinga «Heng deg» har hatt stor suksess over hele Norge siden den for første gang ble spilt i Nittedal for 150 000 tilhørere. Onsdag 3. oktober spilles stykket i Meløy.

Høyaktuell forestilling om mobbing

-Meløy har scoret høyere på mobbing og lavere på trivsel i skolen, enn snittet for resten av landet de siste årene. Det ønsker vi å gjøre noe med nå, sier Marlene Blomstereng Karlsen.


Derfor ønsker kommunen å snu den negative trenden. Onsdag 3. oktober inviterer de alle interesserte til den åpne forestillinga «Heng deg» i Meløy kulturhus.
-Dette er en sterk forestilling om mobbing og hvilke konsekvenser det kan få, med særlig fokus på sosiale medier, sier folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen.
Fire ungdomsskuespillere fra Nittedal kommer for å spille forestillinga i Meløy. Forestillinga varer i en halv time.

Landsomfattende suksess

Siden forestillinga for første gang ble spilt i Nittedal for 150 000 tilhørere, har den hatt stor suksess over hele Norge. Folkehelserådgiveren mener «Heng deg» er like aktuell fortsatt. Forestillinga har blitt spilt mye på konferanser for ungdommer og fagfolk.
-I elevundersøkelser og i den landsomfattende undersøkelsen Ungdata 2015, der alle elevene i kommunen ble spurt, fikk kommunen dårligere mobbetall enn resten av landet. Derfor har vi tatt tak i problemet og jobbet systematisk i skolene for å få mindre mobbing og høyere trivsel, forteller hun.

Vil bevisstgjøre

Folkehelserådgiveren mener det er viktig å snakke om problemet.
– Det er viktig at det ikke legges lokk på det, sier hun.
Først på dagen har de satt opp tre forestillinger for alle ungdomsskoleelever og videregåendeelever i kommunen. Hun tror «Heng deg» kan bevisstgjøre mange på en sterk måte.

- Det er klart at den vil nok oppleves ekstra sterk for de som selv blir mobbet eller kanskje selv er mobber. Vi oppfordrer særlig foreldre og alle andre interesserte til å komme. Mobbing er noe som skal tas tak i så tidlig som mulig. Det er viktig at vi som er voksne snakker om mobbing og ikke tar lett på det.

Les mer om:

Sport-og-kultur