Grethe Andersen mener kommunen bør legge bedre til rette for hytteeiere. Foto: privat

Hvem skal styre i Meløy etter valget?

Meløy har i september 2023 lagt bak seg en fireårs periode med Arbeiderpartiet ved roret.


I perioden som er lagt bak oss har Meløy kommunestyre og formannskap hatt et tverrpolitisk samarbeid mellom Ap-Sv-Venstre-Krf og Høyre. Denne koalisjonen var det nok mange som hadde store forventninger til. Ikke minst for å kunne håndtere de mangeårige og vedvarende økonomiske utfordringer i Meløy kommune. Regnskap og budsjetter fremlagt av økonomidirektøren har over flere år ropt om moderasjon og ansvarlighet av pengebruken.

Nylig hadde vi Robek-spøkelset hengene over oss. Politikerne og folket har hele tiden visst at vi økonomisk i Meløy har store utfordringer. Når vi så ser tilbake på budsjetter og reviderte budsjetter, så er det alvorlige avvik hele veien. Med andre ord har det over lang tid ikke vært kontroll over økonomien i Meløy Kommune.

Alle i Meløy kommune, og ikke minst formannskap og kommunestyre, kjenner jo til at både Statsforvalteren og Fylkeskommunen holder seg godt orientert om kommunenes økonomi og utvikling. I november 2022 kulminerte dette med meldingen at Meløy «kvalifiserer» til å komme på Robek lista. Det fremlagte regnskap for 2022 vista da at det faktiske driftsunderskuddet var cirka 90 millioner. 

Med bruk av kommunens resterende fondsavsetninger klarte økonomidirektør og ordfører å legge frem tall på «bare» 12 millioner i minus. Nå er all vår egenkapital brukt opp og våre forventninger til koalisjonen som har styrt kommunen har blitt knust.

Det er ikke tatt tak i de økonomiske utfordringene som Meløy kommune har hatt, og som nå ligger foran oss. Fremskrittspartiet mener at vi må ha fokus på investeringer, sykefravær og drift for å få kontroll på dette. Hadde vi fortsatt stått på Robek lista hadde Statsforvalteren/Nordland Fylkeskommune gjort sine vedtak for kutt i budsjettet og da hadde formodentlig også struktur saker blitt tatt med.

Dette vil være hovedsakene som FrP vil ha på agendaen etter valget. Vi må samle oss tverrpolitisk og ta den økonomiske situasjonen på alvor. Sittende formannskap og posisjonen i kommunestyre har ikke tatt dette på alvor og derfor er Meløy i økonomisk trøbbel.

Eiendomsskatt som FrP er alene om å si nei til blir dermed en sovepute for sittende politiske styre. Kommunens dårlige/manglende økonomistyring overfører dermed belastningen til private husholdninger og privat næringsliv.. Dette vil øke presset på økonomien til alle, i en tid med høye strøm priser, fraflytting, prisoppgang på matvarer, svak krone, økning i kommunale avgifter.

Meløy Fremskrittsparti vil være ett ansvarlig parti. Vi vil føre en ansvarlig politikk med ansvarlig økonomisk ledelse. Vår politikk skal føre til at Meløy blir en kommune hvor bo og bli lysten øker og hvor det skal være gode vilkår for næringslivet.

Bruk din stemme og stem på Meløy fremskritts parti, så skal vi sammen få vår kommune på beina igjen. 

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.