barneombud Inga Bejer Engh. Foto: privat
Debattinnlegg

- Hvem ville barna ha stemt på?

Når du møter politikere i valgbodene og andre steder der du bor – spør dem om hvordan de vil skape en bedre oppvekst for barna i kommunen din.


De fleste barn og unge som vokser opp i Norge har det svært godt. De trives på skolen og i fritiden, og har mange muligheter. Men hva med de barna som ikke trives på skolen, eller strever med læring - de som møter stengte dører i helsevesenet, eller som ikke har tilgang på fritidsaktiviteter? Det er disse barna jeg håper politikerne som nå er på valg har særlig oppmerksomhet på. 

Mange av utfordringene barn møter i hverdagen kan løses lokalt. Du kan bidra til at det blir bedre for barn i din kommune og fylke, om du tenker på barna når du stemmer.

Som barneombud jobber jeg for at rettighetene til barn og unge blir ivaretatt. Jeg vil også ha deg som velger med på denne jobben. At tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktig i barns oppvekst, er noe «alle» snakker om. Å få tidlig og god hjelp kan være avgjørende for at et barn skal unngå et liv i utenforskap, og det mest lønnsomme for samfunnet. Likevel er det i dag for lite satsing på tidlig forebygging, og for mye brannslukking.  Så hva vil politikerne faktisk gjøre med dette om de kommer til makten? 

Når du møter politikere i dagene fremover, ta barnebrillene på og spør dem:
•    Én av tre kommuner har ikke et lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge. Har din kommune et slikt tilbud? Hvilke tilbud bør din kommune ha for barn med psykiske plager? 
•    Alle barn skal få den opplæringen de trenger på skolen. Men mange steder er det for dårlig kvalitet på spesialundervisningen. Hvordan skal kommunen sikre god nok kompetanse og nok ressurser til å følge opp alle elever som har behov for det?
•    Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge. Disse barna bor dårligere, har mer stress, og opplever ofte at de ikke har råd til å være med på det som klassekameratene gjør. De gjør det dårligere på skolen, og færre kommer seg i arbeid som voksne. Hvordan vil politikerne sørge for at fattige barnefamilier får den hjelpen de trenger?
•    Noen barn trenger god hjelp og støtte for å unngå å falle utenfor. Har din kommune  gode fritidstilbud og oppsøkende tjenester som møter barna på deres arenaer – og spesialiserte hjelpetiltak til barn med volds-, rus eller kriminalitetsutfordringer? Hva må på plass for å få barn og unge ut av rus og kriminalitet? 

Kanskje er du selv en av over 50 000 kvinner og menn som stiller i årets kommunevalg. Jeg håper at du har et brennende engasjement for barn og unge, er villig til å se barn, høre på dem og å ta med deres innspill og erfaringer i arbeidet med å skape bedre tjenester og tilbud på hjemstedet.
Det krever politisk mot å sette barna øverst på dagsorden. Ikke bare er det viktig for det enkelt barn, men vi vet også at forebygging og tidlig innsats er det som lønner seg på sikt. 
Husk at det koster mer å reparere med barnevern og kriminalomsorg enn å forebygge. I det regnestykket blir derfor fritidsklubben viktigere enn en salderingspost i budsjettet, og den ekstra læreren en innsatsfaktor som lønner seg på sikt. 
Godt valg!

barneombud Inga Bejer Engh

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.