Elisabeth Tobiassen, kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet Nordland, mener noe drastisk må skje for å gjøre barnehageyrket mer attraktivt. Foto: arkiv

- Barnehagelæreren er ingen superhelt!

Barnehagelærerne har en av verdens viktigste jobber, men de er ikke overmennesker. Ingen kan være flere steder samtidig.


Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

14. mars er barnehagedagen og vi hyller lærere og ansatte som tar vare på det mest verdifulle vi har. De som står der hver dag og forvalter fremtiden vår. Årets tema er flere ansatte og slagordet er «Liten og stor», med det setter vi søkelyset på viktigheten av å ha nok lærere og ansatte i barnehagene.

Verdens beste jobb
De siste 20 årene har vi opplevd en effektivisering i barnehagen med utvidet åpningstid, uten å øke antall ansatte. Det blir færre hender på antall unger. Politikerne må forstå at det ikke er her man kan effektivisere og kutte. Ungene trenger voksne som ser dem, lytter, hjelper, lærer, trøster, oppdrar og gir barna våre en fin barndom. Barnehagenelærerne har verdens beste og mest givende jobb, men de er ikke superhelter, de fungerer ikke som fire personer i en. De har fortsatt bare to hender og to føtter, til tross for ønsket om effektivisering. Barna våre fortjener en bedre oppfølging med nok voksne i barnehagen som har tid til å gjøre jobben de er satt til å gjøre.

Viktigste garantien 
I Nordland har vi 309 barnehager; 169 offentlige og 140 private med til sammen 10.783 barn. Alle starter sitt utdanningsløp i barnehagen og fortjener det beste vi kan gi dem. Å ha nok lærere og ansatte til stede er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrende sted å være. I Hurdalsplattformen (2021-2025) står det at regjerningen vil «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette».
I Rammeplanen står det «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Den vektlegger betydningen av et tilstedeværende personale. Men ingen kan være tilstede flere steder på samme tid. Det er fysisk umulig.

Krever endring 
Videre står det i rammeplanen at barnehagen skal bidra til at alle får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Dagens situasjon er langt fra god nok til å oppfylle Rammeplanen, det er altfor få lærere og ansatte. Det må skje en endring. Selvfølgelig vil flere lærere og ansatte utgjøre en stor forskjell. 
Denne vinteren har barnehager i Nordland kuttet ned på åpningstiden, slått sammen avdelinger og stengt fordi de ikke har nok ansatte. Dette går ut over hele samfunnet og ikke minst barna våre. Hvorfor skjer det ikke noe? De som jobber i barnehagene har sagt kraftig i fra i mange år og hvem har hørt på dem? Ingen! Dette har resultert i en bemanningskrise i barnehagene.

Mangler lærere 
Høsten 2022 lyste Hemnes kommune ut 7 stillinger som lærere i barnehagene, to ganger, og de fikk INGEN kvalifiserte søkere. Dette er ikke unikt for Hemnes kommune, det er mange kommuner i Nordland som mangler lærere i barnehagene. For bare noen uker siden gikk tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bodø og barnehage- og skolesjef Tore Tverbakk i Bodø ut i Avisa Nordland og fortalte at det var knapt en vikar å oppdrive og at det er få eller ingen søkere til stillingene. «De tillitsvalgte og barnehage- og skolesjefen forteller om stor slitasje både i barnehage og skole. Ansatte strekker seg for langt for å få det til å gå rundt. Når de så får tak i flere folk, går de selv ned for telling» (Avisa Nordland 6.2.2023). 

Færre vil bli barnehagelærere 
Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at i desember 2022 hadde 108 barnehager i Nordland dispensasjon fra utdanningskravet. Det mangler 134 årsverk i fylket for å oppfylle kravet til pedagognormen. Ser vi på søkertallene til barnehagelærerutdanningen, så snakker tallene for seg selv. Det var i fjor en nedgang i antall søkere på 25,6 % sammenlignet med tallene fra 2021. Her må politikerne og regjeringen kjenne sin besøkelsestid og ta ansvar. Det nytter ikke med fine ord når man ikke følger dem opp med handling. Vi snakker om fremtiden vår, barna våre. Vi må gi lærere og ansatte gode arbeidsvilkår og anstendig lønn, det har de ikke i dag. 14. mars er dagen hvor vi skal hylle lærere og ansatte, de som kun ønsker det beste for barna våre. De som strekker seg langt og gjør så godt de kan utfra ressursene de har. Det er disse som møter det mest verdifulle vi har. La oss hylle dem ekstra i dag, det fortjener de.

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.