Ikke kast batteriet i restsøpla

Skrevet av Hanne Hammernes
22.04.2018 09:58 - OPPDATERT 20.04.2018 09:59

Litiumbatterier er små og store batterier, og når de havner i restavfallet, kan de faktisk skape stor skade på maskineri og personell. Bare i fjor var det hele sju branntilløp i restavfallet på Vikan. De fleste forårsaket av kasserte litiumbatterier, skriver IRIS i en pressemelding.

Batteriene av typen Lithium polymer, også kalt LiPo-batteri, benyttes blant annet i radiostyrte fly, båter og biler, og er spesielt utsatt for brann på grunn av høy strømstyrke.

 Lithium-batterier brukes i det aller meste av elektronisk utstyr i dag fra barneleker til mobiltelefoner. Det finnes mange eksempler på at brukte batterier har eksplodert under lagring. Det opplevde Lisbeth Vestermo og familien på Fauske.
 Flere batterier lå sammen i en oppbevaringsboks. Sønnen i huset hørte et lite smell. Det viste seg at et litiumbatteri hadde eksplodert og havnet i beholderen for plast. Her begynte det å brenne. Hadde ikke familien vært hjemme, kunne branntilløpet fått katastrofale følger.

 Et litiumbatteri eksploderte og havnet i plastboksen i kjøkkenbenken hos Lisbeth Vestermo på Fauske. Det kunne fått alvorlige konsekvenser.


- Vi får ikke sagt det nok mange ganger til innbyggerne i Salten - kasserte batterier skal ikke kastes i restavfallet, eller sammen med annet avfall.

De skal leveres på nærmeste Miljøtorg eller i butikken der de er kjøpt, sier driftsoperatør Ken-Thomas Olsen i Iris Produksjon.
 - Havner Litiumbatteriene i restavfallskverna, kan det bli en eksplosjon fordi de inneholder mye restenergi. Flaks sørget for at ingen kom alvorlig skade i fjor, fordi personell var tilstede og fikk slukket brannene. Men vi har eksempler på at batteriene har ligget skjult i avfallet og ulmet, så har brannen startet etter arbeidsdagen var over. Det har kostet oss mange millioner, sier Olsen.

 

Brann i bil

En av våre avfallsbiler var i ferd med å brenne da litiumbatterier hadde havnet sammen med glassemballasjen. For sjåfør Runar Horn i Iris Service kunne det også gått riktig galt. Han og kollega Geir Stenmark samlet inn husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk i to ulike kammer på bilen. Da avfallet ble komprimert tok det fyr.

 - Vi må bare prise oss lykkelig for at batteriene var kastet feil sammen med glassemballasjen, og ikke i sammen med husholdningsplasten. For da ville vi ikke klart å berge bilen, sier Horn.

 Nok et batteri har eksplodert og startet brann i avfallet. Denne gangen gikk det bra.

Katastrofe
Branninspektør Trond D. Nilsen i Salten Brann fortalte til Iris etter hendelsen hos Vestermo på Fauske, at det er sjelden det oppstår brann fra batterier, men i brukte litiumbatterier er det fortsatt såpass mye energi at kontakt mellom polene kan få katastrofale følger.

 

- Batteriene skal ikke kastes sammen med restavfallet, for sjansen for at de kortslutter her er stor. Derfor er det tryggeste å sette en tape over polene på batteriene og lever de inn som farlig avfall til Iris, eller på butikken der de er kjøpt. Det kan være lurt å ikke samle opp batterier over lang tid, sier Nilsen.

 Brann i restavfallshallen. Hjullasteren frakter ut avfallet som brenner.

Tape over polene 
Sikkerhetsrådgiver Kari Bang i Batteriretur AS forteller at selskapet får inn store mengder med batterier der polene er tapet over.

 - Det er litiumbatterier som utgjør størst fare, fordi de inneholder mye mer energi når de skiftes ut enn vanlige alkaliske batterier. De som brukes i røykvarslere har i tillegg polene på en og samme side.

 - Vi anbefaler både husholdninger og bedrifter om å sette en tape over polene, før man kvitter seg med batterier – uansett type.

 Sjåfør Runar Horn med batteriene som tok fyr i avfallsbilen.


Batterier er farlig avfall

Iris tar imot batterier på alle miljøtorg. Etter at vi har fått de inn blir de sortert, så sendes de videre fra Iris til Batteriretur sine anlegg. Der blir de lagret forsvarlig i plastfat sammen med brannhemmende stoffer.

 - Litiumbatteriene er verstingene, derfor vil vi sette stor pris på at polene er tapet over. Det

viktigste er uansett at batteriene blir levert inn til oss, slik at vi kan ta hånd om de på en forsvarlig måte, og at de ikke kastes sammen med annet avfall der de kan gjøre ubotelig skade, sier Bjørn Tore Navjord, som er ansvarlig for mottak og utsending av farlig avfall i Iris Produksjon.

 

Lisbeth Vestermo og branninspektør Trond D. Nilsen i Salten Brann viser fram hvordan den lille eksplosjonen i oppsamlingsbøtta i kjøkkenbenken har startet brann. Heldigvis gikk det bra.