Interpellasjon til kommunestyremøte - Angående saksbehandling i Meløy kommune.

Skrevet av Ingebjørg Bjørklund Sandaa (Meløy Senterparti)
06.05.2021 14:00 - OPPDATERT 06.05.2021 16:31

I kommunestyre 7. mai i 2020 fikk vi en oversikt over prosjekter til orientering i sak 20/564.

Dette var prosjekter som kommunen ønsket skulle komme kjapt i gang for å stimulere til økt aktivitet i næringslivet som et tiltak for å redusere konsekvensene av covid 19.

Kommunestyrer vedtok i dette møtet å bevilge 3.000 000 til riving av «Gamle» Neverdal barnehage.

Våren 2021 ble jeg kontaktet av noen svært bekymrete naboer til barnehagen, de var 
bekymret for de hadde hørt at Formannskapet 21. januar hadde bestemt at den gamle 
barnehagen ikke skulle rives, men brennes.

Når jeg gikk igjennom protokollene fra Formannskapsmøtene, fant jeg overhode ingen saker som hadde noe om denne saken å gjøre.

Jeg har hørt i etterkant at denne informasjonen var kun blitt informert muntlig om til 
Formannskapets medlemmer.

Så ble det gjennomført et nytt Formannskapsmøte 22. april i år, og da blir det igjen informert og diskutert muntlig om at den «Gamle» barnehagen ikke skulle brennes likevel, den skal rives. 

Fantastisk gode nyheter for alle de bekymrede innbyggerne på Neverdal, men saksgangen er svært uheldig. Dette er ikke med på å skap tillit til meg som lokalpolitiker og til politikken i Meløy. 

Kommunestyret er kommunes øverste organ og vedtakene vi gjør, er det kun kommunestyret som kan endre ved å gjøre et nytt vedtak. 

Jeg har tidligere blitt påpekt i kommunestyresalen at jeg skal være klar over hva jeg har vært med å vedta.

- Hvordan kan vedtak fattet av kommunestyre endres av Formannskapet?

- Er det slik saksbehandling vi ønsker å ha i meløy kommune?

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.