Ønsker bro over Holandsfjorden og fastlandsforbindelse til nabokommunen Rødøy: Grethe Andersen i FrP. Foto: arkiv

Interpellasjon til kommunestyret i Meløy – Bru over Holandsfjorden.

Skrevet av Grethe Anita Andersen, Meløy FrP
06.05.2021 08:30 - OPPDATERT 06.05.2021 21:02

INTERPELLASJON:: Sist vinter opplevde vi at Saltfjellet var stengt mange dager grunnet værutfordringer. Kystriksveien FV 17 brukes som omkjøringsvei når E6 er stengt, men er også den korteste veien mot sør for de som bor og driver næringsvirksomhet i dette området.

Det har over mange år vært ytret et ønske fra transportører, innbyggere og næringsdrivere om bru over Holandsfjorden.

Etter valget i 2013 ble fergeavløsningsordningen etablert og i juni 2020 vedtok Stortinget en utvidelse av fergeavløsningsmidler til å gjelde over en periode på 45 år. Dette medfører at Nordland fylkeskommune kan se på muligheten til å bygge fastlandsløsninger på en del plasser hvor det i dag brukes ferge.

Dette bør være en del av vurderingen kommunestyret i Meløy gjør i forbindelse med arbeidet rundt regional transportplan.

Det er nå mange år siden det ble gjort noen estimater rundt kostnadene i forbindelse med fastlandsforbindelse i Holandsfjorden, og skal et slikt prosjekt kunne vurderes må det gjøres et skikkelig forarbeid.

 

Meløy Fremskrittsparti ber ordfører sette dette prosjektet på dagsorden i forbindelse med kommunens og regionrådets innspill til RTP

 

Med vennlig hilsen

[annonse]
 

Grethe Anita Andersen Meløy frP

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.