Gildeskål prestegård ligger vakkert til på det gamle kirkestedet i Gildeskål. Foto OVF.

Jubileumsgilde på Gildeskål prestegård

I «Nordlands trompet» (år 1700) reflekterer Petter Dass over stedsnavnet Gildeskål: «Nå må jeg til Gildeskål styre min stavn. Jeg slutter den egn har beholdt det navn av gilder hvortil man innbyder!» Nå blir gilde igjen på Gildeskål prestegård. Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier prestegården, feirer 200 år i år og inviterer sammen med Gildeskål menighet til jubileumsfeiring lørdag 10.juli. 

OVF er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer. Opprettelsen av OVF ble grunnlovsfestet allerede i 1814, da det ble bestemt at verdier og eiendommer knyttet til presteembetet skulle samles under ett felles eierskap. Avkastningen fra fondet skulle komme samfunnet til gode og bidra til utdanning og opplysning i Norge, og sikre egnede boliger for presten i bygda. Nå skal 200-årsjubileumet feires med lokale arrangementer på 18 utvalgte prestegårder landet over. Gildeskål er en av dem.

Prestegården som samfunnsinstitusjon
Tidligere var prestegårdene en stor arbeidsgiver for tjenestefolk, husmenn og sesongarbeidere. Presten fungerte som en kunnskapsrik embetsmann som brakte nyheter og impulser fra verden utenfor, og var med på å drive lokalsamfunnet fremover. Det var presten som innførte dyrking av poteten og gikk foran i utviklingen av hage- og landbruk i Norge. I tillegg hadde prestene det formelle ansvaret for den første skoleundervisningen i landet.

Prestegården har Gildeskål kirke, Sørfugløy og havet som nabo. Foto: OVF

Gildeskål prestegård
Gildeskål prestegård, med røtter fra middelalderen ble bygd i sin nåværende form på 1700 tallet, og er fortsatt bolig for soknepresten. Det er to stabbur i tilknytning til prestegården, disse er også fra midten av 1700-tallet. 

Fortsatt samfunnsutvikling
– Selv om både presten og prestegårdens rolle har endret seg betraktelig, er fortsatt et av våre sentrale formål å bidra til en utvikling som skal komme hele samfunnet til gode. Vi har en stor tomtebank, og vi bidrar til å bygge, utvikle og skape verdi i lokalsamfunn over hele landet, sier direktør i OVF, Ole-Wilhelm Meyer.

Jubileumsfest
Jubileumsmarkeringen finner sted på Gildeskål prestegård lørdag 10.juli kl.12-14.  Det er gratis adgang, med enkel servering.  Les hele programmet her:

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.